Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verzekeraar wil schadevoorval op ander kenteken zetten

Vraag gesteld door op 21 april 2021

Ik heb 2 auto's 1 personen en 1 camper. Ik een schade gereden met mijn camper in 2012. Ben in 2017 met de camper naar andere verzekeraar gegaan. Ik ben nu aan het overstappen met de personen auto. officieel heb ik hiermee 12 schadevrije jaren opgebouwd. Echter de oude verzekeraar geeft 5 schadevrije jaren vrij. Argumentatie is dat ik met deze auto, die schade heb gereden. (Hetgeen dus niet waar is) Zij hebben mij de volle schadevrije jaren meegegeven en zin gebruikt bij de nieuwe camper verzekeraar. Dus trekken de schade af bij de personenauto ,dus minder schadevrije jaren. Dit is toch frauduleus.?
Als ik zoiets zou doen, zou het niet best zijn.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bezit meerdere motorvoertuigen en bent met een van deze motorvoertuigen overgestapt naar een andere verzekeraar. De vorige verzekeraar geeft een beperkt aantal schadevrije jaren vrij op dit voertuig. Naar uw idee zijn er ten onrechte schadevrije jaren in mindering gebracht op de polis van het voertuig waarmee u wilt overstappen. U wilt graag weten of de verzekeraar rechtmatig handelt door slechts het beperkte aantal schadevrije jaren vrij te geven voor dit voertuig.

Schadevrije jaren
Schadevrije jaren zijn persoonsgebonden en gelden voor één voertuig. Bij het afsluiten van een polis begint de opbouw van schadevrije jaren voor dat voertuig. Bij de overstap tussen verzekeraars kan een verzekerde de reeds opgebouwde schadevrije jaren voor dat voertuig meenemen.

Meenemen schadevrije jaren
Als een voertuig wordt verkocht kan een polis tot 3 jaar worden geschorst, na deze periode vervallen de opgebouwde schadevrije jaren. Als de polis op een ander voertuig gereactiveerd kan worden binnen deze schorsingsperiode, dan mogen de voor het oude voertuig gespaarde vrije jaren toegepast worden op dit andere voertuig. Het is niet mogelijk om een gespaard aantal schadevrije jaren op een lopende polis bij te schrijven.

Schade
Als een voertuig betrokken raakt bij een ongeval en een schade vanuit de verzekering moet worden vergoed, worden 5 schadevrije jaren afgetrokken van het op die polis opgebouwde totaal aantal schadevrije jaren. Als in het eerste jaar van een nieuwe verzekering schade moet worden uitgekeerd, resteert op de betreffende polis dus min 5 schadevrije jaren. Bij meer dan 16 schadevrije jaren valt verzekerde na een schade terug naar 10 schade vrije jaren.

Kortingsregeling
De korting die een verzekeraar geeft op de premie is o.a. afhankelijk van het aantal opgebouwde schadevrije jaren en wordt verwerkt in een commerciële bonus/malus-ladder. De trede op deze ladder bepaalt het kortingspercentage op de premie.

Kortingsregeling bij meerdere voertuigen
Als binnen het gezin meerdere motorvoertuigen verzekerd worden of als een bestuurder meerdere auto’s verzekerd bij één verzekeraar wordt vaak een kortingsregeling aangeboden. Het tweede voertuig krijgt dan bijvoorbeeld het zelfde kortingspercentage als het eerste voertuig, terwijl er nog geen schadevrije jaren zijn opgebouwd. Bij schade verliest alleen het voertuig dat betrokken was bij deze schade, schadevrije jaren en daalt verzekerde op de polis voor dat voertuig op de bonus-malus ladder.

Conclusie
Op basis van de beschikbare gegevens kan ik helaas niet beoordelen of de verzekeraar juist heeft gehandeld met het vrijgeven van de schadevrije jaren. Het wordt niet duidelijk waarom de ene polis 5 schadevrije jaren oplevert, aangezien de schade met camper correct lijkt te zijn verwerkt op de juiste polis, met als resultaat 13 schadevrije jaren in 2017. Ik raad u aan om na te gaan welke schades zijn geclaimd en welke voertuigen daarbij betrokken zijn geweest en de gegevens m.b.t. uitkeringen en opbouw schadevrije jaren, bij de betreffende verzekeraar op te vragen. Vervolgens kunt u toetsen of het juiste aantal schadevrije jaren is berekend. Als u er vervolgens niet uitkomt in onderling overleg met de verzekeraar, dan kunt u het geschil voorleggen aan KiFiD.  

Voor meer informatie over de opbouw van schadevrije jaren, verwijs ik u graag naar onze website.