Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersbord C12

Vraag gesteld door R. Faber op 18 april 2021

Geld het verbodsbord c12 ook voor snorscooters?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U wilt graag weten of verkeersbord C12 (Verboden voor alle motorvoertuigen) ook geldt voor bestuurders snorscooters.

Nee, verkeersbord C12 geldt niet voor bestuurders van snorscooters.

Motorvoertuig
Motorvoertuigen zijn alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen

Snorscooter
Een snorscooter is een bromfiets die blijkens het kentekenregister is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km/u.

Conclusie
Verkeersbord C12 betekend dat de weg is gesloten voor alle motorvoertuigen. Een snorscooter is geen motorvoertuig als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Voor meer informatie over de verkeersborden in Nederland, verwijs ik u graag naar onze website.