Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhoging kavelhuur bij nieuwe eigenaar chalet

Vraag gesteld door op 15 maart 2021

Ik ben voornemens om mijn chalet te verkopen dat staat op een huurkavel van een vakantiepark. Het park is aangesloten bij Recron en ik huur de kavel via een Recron overeenkomst vaste plaatsen. Nu blijkt dat een eventuele nieuwe eigenaar van mijn chalet behoorlijk veel meer moet gaan betalen voor de huurkavel dan ik nu doe. Mag de huurprijs ongebreideld omhoog gaan bij het aangaan van een nieuwe Recron huurovereenkomst vaste plaatsen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent van plan om uw chalet, dat op gehuurde grond staat te verkopen. Een eventuele nieuwe eigenaar van het chalet en huurder van de staplaats moet fors meer stageld gaan betalen ten opzichte van het huidige stageld. Het betreft een bij de Recron aangesloten recreatiepark. U wilt graag weten of het recreatiepark vrij is in het bepalen van het stageld of dat er vanuit de Recron beperkingen zijn aan prijswijzigingen.

Gehuurde grond
Als eigenaar van het chalet, mag u het chalet verkopen. U bent echter geen eigenaar van de gehuurde grond en bent zodoende geen partij bij een eventuele overeenkomst tussen de ondernemer en een eventuele nieuwe huurder van de staplaats waar uw chalet op staat. In de praktijk werkt de staplaats waarop het chalet staat door in de prijs die voor het chalet wordt betaald. Formeel juridisch ontbreekt hiervoor iedere grondslag, slecht het kampeermiddel kán worden verkocht. Het al dan niet ‘behouden’ van de staplaats is een zaak tussen de nieuwe huurder van de staplaats en de verhuurder.

Nieuwe overeenkomst
Bij het aangaan van een nieuwe (huur)overeenkomst zijn partijen (huurder en verhuurder) vrij om de prijs te bepalen. De prijs zal uiteindelijk door marktwerking worden bepaald. De verhuurder wil een zo hoog mogelijke opbrengst genereren. Als een huurder de prijs te hoog vindt dan kan hij besluiten om af te zien van het aangaan van een huurovereenkomst. Als alle potentiële huurders de prijs te hoog vinden, zal de verhuurder zijn prijs verlagen. Voor de huur van staplaatsen geldt geen prijsregulering.

Bestaande overeenkomst
Als partijen eenmaal een overeenkomst zijn aangegaan, dan beschermen de Recron voorwaarden de belangen van de recreant. Omdat er geen huurbescherming geldt bij de huur van recreatiegrond, is het van belang dat de opzegging van de huurovereenkomst door de ondernemer aan voorwaarden is gebonden. De overeenkomst wordt automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst wordt opgezegd. Ook bieden de Recron voorwaarden houvast in het geval de ondernemer het recreatiepark wenst te herstructureren.

Prijswijzigingen bij verlenging
Bij het vaststellen van de prijs voor de nieuwe overeenkomstperiode kan de ondernemer met betrekking tot de verlengde overeenkomst, de prijs slechts éénmaal per overeenkomstjaar verhogen. Bij verhogingen tot 10% moet de verhoging ten minste 3 maanden voor het einde van het overeenkomstjaar zijn aangezegd. Bij verhogingen van meer dan 10% moet de ondernemer de verhoging 18 maanden voor de ingangsdatum van de verhoging aanzeggen.   

Conclusie
Bij nieuwe overeenkomsten is het aan partijen om een prijs overeen te komen. Prijzen die in het verleden golden zijn hierbij irrelevant. Eventuele bescherming vanuit de Recron voorwaarden geldt pas na het aangaan van een overeenkomst waarop de Recron voorwaarden van toepassing zijn verklaard. De ondernemer en de nieuwe huurder bepalen de huurprijs van de staplaats.  

Voor meer informatie over de voordelen van de Recron voorwaarden, verwijs ik u graag naar onze website.