Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Tweedehands auto na een maand kapot, dure reparatie nodig. Wat zijn mijn rechten?

Vraag gesteld door op 17 april 2021

Een maand geleden heb ik bij een autohandelaar een tweedehands Volvo gekocht. De auto heeft +- 275.000 km op de teller en komt uit 2002. Voor deze auto heb ik €1000 betaald.

De auto voldeed bij de bezichtiging aan mijn verwachtingen: aan het uiterlijk viel er hier en daar wel wat aan te merken, maar er leek geen sprake te zijn van roest of andere serieuze problemen. Onder de motorkap zag alles er normaal uit. Bij de proefrit had ik mijn twijfels over de rook die bij het starten uit de uitlaat kwam, maar de verkoper stelde mij gerust. Hij vond hem zelf goed rijden en de vorige eigenaar zou de auto altijd goed onderhouden hebben.

Na één maand en er zelf zo'n 500 km gereden te hebben is er een defect opgetreden in de motor, waardoor de auto praktisch onbruikbaar is. De precieze oorzaak van dit defect is vooralsnog onduidelijk. Ik heb hierop contact gezocht met de verkoper, en hij heeft aangeboden de auto na te laten kijken door een garagebedrijf. Na diagnose van een specialist zou hij een concrete oplossing kunnen bieden. Hier ben ik akkoord mee gegaan en ik ga volgende week langs. Tot zover netjes.

Nu ben ik benieuwd wat mijn rechten zijn in deze situatie. Mij lijkt dit duidelijk non-conformiteit. Het defect is duidelijk, en dat de auto zo snel zo'n (waarschijnlijk erg dure) reparatie nodig heeft had ik niet redelijkerwijs mogen verwachten. Gelet op de door mij gereden afstand moest dit defect ten tijde van de koop wel aanwezig geweest zijn.

Mogelijk moet de motor of een deel daarvan vervangen worden, en dat kan al snel duurder zijn dan de waarde van de auto. Mag ik verwachten dat de verkoper de reparatie geheel voor eigen rekening neemt, of is het redelijk dat ik daar deels aan meebetaal?

En stel de reparatie is erg duur, en de verkoper eist dat ik meebetaal. Mag ik dan de koop ontbinden en het volledige aankoopbedrag terugeisen?

Of kan er sprake zijn van (wederzijdse) dwaling en kan ik dientengevolge de overeenkomst ontbinden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een tweedehands auto gekocht. Binnen één maand na aankoop en na ongeveer 500 km rijden is er een defect opgetreden in de motor. U heeft de auto teruggebracht naar de verkoper, die de auto voor nader onderzoek naar het defect heeft aangeboden aan een gespecialiseerd garagebedrijf. De verkoper zal u na dit onderzoek een ‘concrete oplossing’ bieden. In afwachting van deze oplossing wilt u graag weten wat uw rechtspositie is.

Non-conformiteit
Een product moet bij aflevering voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper hiervan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper van een tweedehands auto mag hebben, is o.a. afhankelijk van het bouwjaar, kilometrage en betaalde prijs. De koper zal moeten bewijzen dat de geleverde auto niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die hij daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben. Hiernaast zal de koper ook moeten bewijzen dat het gebrek al aanwezig was toen de auto werd geleverd.

Consumentenkoop
Als een consument een product koopt van een professionele verkoper is er sprake van een zogenoemde consumentenkoop. Bij de consumentenkoop hoeft de consument de eerste 6 maanden na aflevering van het product niet te bewijzen dat een eventueel gebrek al aanwezig was bij aflevering. De verkoper kan wel proberen het tegendeel te bewijzen.

Rechten bij non-conformiteit
Als de koper slaagt in het leveren van dit bewijs, dan heeft de koper op grond van de wet recht op kosteloos herstel of als herstel niet mogelijk is of niet van de verkoper kan worden gevergd, het recht om de overeenkomst te ontbinden of prijsvermindering te vorderen.  

Onderzoeksplicht
Van een koper mag worden verwacht dat hij onderzoek doet naar het product dat hij wil kopen en of dit product zal voldoen aan zijn verwachtingen. Bij een oudere auto met een hoog kilometrage en lage prijs, behoren de verwachtingen van de auto gering te zijn en dient een koper extra goed onderzoek te doen naar de auto.  

Conclusie
Als u kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was toen de auto werd afgeleverd, dan kunt u herstel van dit gebrek vorderen. De verkoper draait in dat geval op voor alle kosten. Als dit herstel in redelijkheid niet van de verkoper gevergd kan worden of niet tijdig wordt uitgevoerd én het gebrek ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, dan kunt u als koper de overeenkomst vervolgens ontbinden. Na ontbinding van de overeenkomst moet u de auto teruggeven aan de verkoper en moet de verkoper het volledige aankoopbedrag restitueren eventueel gecorrigeerd met een gebruikersvergoeding.

U heeft voor € 1000,- een tweedehands auto gekocht uit 2002 met ongeveer 275.000 km op de teller. In dit geval mag u als koper niet al te veel verwachtingen hebben van de auto. Bij een dergelijke auto weegt de onderzoeksplicht van de koper zwaar mee. Mijns inziens zou het in dit geval niet zinvol zijn om een procedure aanhangig te maken. Er bestaat een fors risico op een voor u nadelig vonnis. Ik raad u aan om het aanbod van de verkoper af te wachten en een eventuele eigen bijdrage aan herstel of het terugkopen van de auto tegen een redelijke vergoeding te accepteren.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na aankoop of bij dwaling, verwijs ik u graag naar onze website.