Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Terugbetaling voucher

Vraag gesteld door op 4 maart 2021

In december 2019 hebben wij voor ons familieweekend een verblijf tijdens het Pinksterweekend (mei 2020) op camping Torentjeshoek te Dwingeloo geboekt. Onze familie bestaat uit ongeveer 35 personen (waaronder onze moeder/oma van 86 jaar) waarvan een aantal huishoudingen in het buitenland wonen. We hadden meerdere kampeerplaatsen en een accommodatie gereserveerd. In de accommodatie zouden personen uit drie verschillende huishoudens verblijven.
Toen kwam corona en de bijbehorende maatregelen. In het Pinksterweekend was het gezien de maatregelen vanuit de overheid niet toegestaan om als groep samen te komen. Tevens waren alle faciliteiten, zoals de sanitair voorzieningen en de horeca gesloten.

Over bovenstaande hebben we meerdere malen contact opgenomen met de desbetreffende camping. We hebben aangegeven dat we graag zouden willen komen, maar dat het door de maatregelen vanuit de overheid niet mogelijk is. De camping gaf aan dat we gewoon konden komen. De camping deed hier naar ons inziens redelijk moeilijk over. Uiteindelijk hebben wij een voucher gekregen.

Later zijn de RECON voorwaarden gewijzigd. Echter konden wij geen aanspraak maken op terugbetaling van het bedrag a €1691,00. Terwijl wij geen invloed hadden op de maatregelen die zijn afgekondigd door de overheid. Het is echter wel ieder zijn verantwoordelijkheid om deze maatregelen na te leven.
De voucher verloopt op korte termijn. Gezien de huidige maatregelen zien wij niet de mogelijkheid om op korte termijn onze voucher te verzilveren.

We dienen namelijk familieleden uit het buitenland over te laten komen. Voor onze familie is € 1691,00 een hoop geld. We zouden dan ook graag aanspraak willen maken op terugbetaling van de voucher. Wij begrijpen namelijk niet wat de reden is dat wij hier geen aanspraak op kunnen maken. Wij zouden graag willen weten wat onze rechten zijn en op welke wijze we ons geld terug kunnen krijgen. We hopen hierover van u te horen. Alvast bedankt.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft begin november 2019 een aantal kampeerplaatsen en vakantieverblijven gereserveerd op een camping voor een verblijf in het pinksterweekend 2020. Het was de bedoeling om met uw (grote) familie samen te zijn op de camping en een aantal familieleden woonachtig in het buitenland, maakte onderdeel uit van het reisgezelschap. Gelet op de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus heeft u contact opgenomen met de ondernemer en geïnformeerd naar de mogelijkheden. Formeel was de camping open, maar u heeft in overleg besloten dat het verblijf niet door zou gaan. De campingeigenaar heeft uiteindelijk een voucher ter waarde van de overeengekomen prijs ter beschikking gesteld die uiterlijk vóór 29 mei 2021 verzilverd moet worden. Gelet op de huidige maatregelen en de noodzakelijke voorbereidingen voor een verblijf met de familie, kunt u naar uw mening geen gebruik maken van de voucher. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

De overeenkomst
Uit de overeenkomst volgt voor u de verbintenis tot het betalen van de overeengekomen prijs. De verhuurder moet het gehuurde, de kampeerplaatsen en vakantieverblijven, ter beschikking stellen. Uit de wet volgt dat (verbintenissen uit) overeenkomsten moeten worden nagekomen. De verhuurder moet volgens de overeenkomst het genoemde aantal staplaatsen en vakantieverblijven ter beschikking stellen in de overeengekomen periode. De verhuurder is echter niet gehouden om een verblijf met het door u voorgenomen reisgezelschap mogelijk te maken.

Niet nakomen
Als een van de partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij recht op een schadevergoeding en mits de tekortkoming dit rechtvaardigt, het recht om de overeenkomst te ontbinden. Als de partij die niet nakomt een succesvol beroep kan doen op overmacht, dan bestaat er geen recht op schadevergoeding. De verhuurder kon het gehuurde ter beschikking stellen in de overeengekomen periode. Er is zodoende geen sprake van een niet nakomen door de verhuurder. Dat u vanwege de maatregelen niet met het voorgenomen reisgezelschap kunt verblijven op de camping, maakte het betalen van de overeengekomen prijs niet onmogelijk.

Annuleren/opzeggen
Het was mogelijk om de overeenkomst op te zeggen. Na opzegging blijft de wederpartij in beginsel bevoegd om de volledige prestatie op te eisen. Ook als de consument besluit geen gebruik te maken van het gehuurde, blijft de overeengekomen prijs volledig opeisbaar. In de algemene voorwaarden kan de beëindigingsvergoeding worden vastgesteld op een percentage van de overeengekomen prijs. Het is gebruikelijk dat dit percentage hoger wordt naarmate de dag van opzegging dichterbij de overeengekomen dag van aankomst komt.   

Voucher
Ondanks dat er geen sprake was van een tekortkoming zijdens de campingeigenaar is besloten tot het uitgeven van een voucher. De voucher is geen coronavoucher waarbij bijzondere regels gelden. Het aanbod kwalificeert als een coulance aanbod. Voor een coulance aanbod geldt dat de partij die het aanbod doet hiertoe (wettelijk) niet gehouden is. U kunt bij een coulance aanbod dan ook geen aanvullende (afdwingbare) eisen stellen. 

Conclusie
Vanuit juridisch perspectief kon de overeenkomst door de ondernemer worden nagekomen. U kon de overeenkomst zodoende niet ontbinden op grond van een tekortkoming in de nakoming. U kon de overeenkomst wel opzeggen, maar raakte in dat geval de annuleringskosten verschuldigd. De voucher die door de ondernemer ter beschikking is gesteld is geen coronavoucher, waardoor een eventuele restantwaarde na verloop van de geldigheidsduur niet hoeft te worden uitbetaald aan de recreant.  

Ik raad u aan om in overleg met de campingeigenaar te kijken naar de mogelijkheden om het verblijf (tegen geringe kosten) om te boeken of om de voucher (deels) overdraagbaar te maken. Als de voucher overdraagbaar is dan kunt u alsnog een gedeelte van de waarde verzilveren door de voucher te koop aan te bieden.

Vanuit juridisch perspectief bestond er geen recht op terugbetaling, omdat het verblijf (aangepast) kon doorgaan en de ondernemer dus (grotendeels) kon nakomen. Uit coulance is toen een voucher ter beschikking gesteld om het leed te verzachten. Er bestaat geen juridische grondslag waarop de voucher omgeruild zou moeten kunnen worden tegen geld.

Voor meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de vakantie in Nederland, verwijs ik u graag naar onze website.

 

Update:

Het is altijd goed om in overleg te treden en samen tot een oplossing te komen. In dit geval heeft de camping besloten, zonder daartoe verplicht te zijn, de aanbetaling te restitueren. Met deze klantvriendelijke oplossing, maakt de camping een goede beurt.