Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade in wasstraat

Vraag gesteld door A. Borsboom op 4 maart 2021

Ongelukje in wasstraat: mijn auto raakt halverwege proces onverwacht met voorwiel naast de band. Bij correctie (om botsing met achterliggende auto te voorkomen) raak ik voorganger; schade 500 euro.
Wie is verantwoordelijk voor schade in de wasstraat als auto deels van de band raakt? Alvast dank voor antwoord
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een ongeval in de autowasstraat. Het voorwiel van uw auto raakte onverwachts naast de band en u heeft geprobeerd dit te corrigeren om een aanrijding met uw achterligger te voorkomen. U heeft de voorganger geraakt en aan diens auto een schade veroorzaakt. U vraagt zich af wie aansprakelijk is voor de schade.

Schade en aansprakelijkheid
De hoofdregel in Nederland is dat ieder diens eigen schade draagt, tenzij een ander aansprakelijk is voor de schade.

Aansprakelijkheid wasstraat
De wasstraathouder is verantwoordelijk voor de autowas-installatie. Zolang de partijen die gebruik maken van de wasstraat de instructies opvolgen, is de wasstraat-houder aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de installatie.

Eigen schuld
Wordt een instructie niet opgevolgd en ontstaat dientengevolge schade, dan geldt in beginsel dat de wasstraathouder niet aansprakelijk is voor de ontstane schade. De partij die de instructies niet opvolgde zal dan zijn eigen schade moeten dragen en is in de regel aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet opvolgen van de instructies.

Schade bij voorligger
Voor uw voorligger geldt dat vrij eenvoudig zal kunnen worden aangetoond dat zijn schade het directe gevolg is geweest van uw ‘correctie’ op het van de band lopen van uw voertuig. Uw voorligger zal u daarom kunnen aanspreken tot het vergoeden van zijn schade. U kunt op uw beurt, als u kunt bewijzen dat uw auto van de band liep zonder dat u hierop invloed kon uitoefenen c.q. de instructies correct hebt opgevolgd, de wasstraathouder aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade.

Conclusie
Ik raad u aan de formele aansprakelijkheidsstelling af te wachten en deze dan aan te melden bij uw verzekeraar. Als de verzekeraar oordeelt dat u aansprakelijk bent voor deze schade dan kunt u proberen de wasstraat aan te spreken tot schadevergoeding of daarvoor uw rechtsbijstandverzekering in te schakelen.

Voor meer informatie over schadeafhandeling, verwijs ik u graag naar onze website.