Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ryanair en vliegticket

Vraag gesteld door S. Kooij op 3 april 2021

Vorig jaar voucher gekregen omdat onze meivakantie vliegen Italië niet doorging
Deze om geboekt (niet gedacht dat we nu nog met een lockdown zaten) naar nu meivakantie vliegen naar Italie met Ryanair
Zij zeggen je kan niet annuleren/voucher krijgen want we vliegen op Italië terwijl de overheid zegt ga niet naar buitenland
Wat nu?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U had een vliegreis geboekt naar Italië voor een vakantie in mei 2020. Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is deze reis door de luchtvaartmaatschappij geannuleerd. In overleg met de luchtvaartmaatschappij heeft u besloten de reis om te boeken naar mei 2021. De Nederlandse regering geeft het dringende reisadvies om in ieder geval tot 15 mei 2021 geen reizen naar het buitenland te maken. De luchtvaartmaatschappij stelt zich op het standpunt dat de vlucht gewoon zal worden uitgevoerd en u de reis kunt annuleren tegen de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Italië niet op slot
Het is op dit moment nog niet te zeggen hoe de situatie rondom het coronavirus zal zijn in mei 2021. Op grond van de huidige maatregelen is er geen inreisverbod voor reizigers uit Nederland en dat vliegtuigen (en de passagiers) worden toegelaten in Italië.

De overeenkomst
Uit de vervoersovereenkomst volgt voor de luchtvaartmaatschappij de verbintenis om u en eventueel uw bagage te vervoeren van luchthaven A naar luchthaven B. Voor u volgt uit de overeenkomst de verbintenis tot het betalen van de overeengekomen prijs.

Nieuwe vervoersovereenkomst
In uw geval is na annulering van de initiële vlucht niet gekozen voor teruggave van de overeengekomen en betaalde prijs, maar voor een omboeking. Na een omboeking als gevolg van een annulering door de luchtvaartmaatschappij, ontstaat een nieuwe vervoersovereenkomst waarbij u reeds aan uw verbintenis tot het betalen van de overeengekomen prijs heeft voldaan, althans het eerder door u betaalde bedrag is voor uw betalingsverplichting uit deze nieuwe vervoersovereenkomst gebruikt.

(niet) Nakomen en ontbinden
De hoofdregel is dat (verbintenissen uit) overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als een van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst, dan kan de ander de overeenkomst ontbinden en schadevergoeding eisen. Bij een geslaagd beroep op overmacht bestaat er geen recht op schadevergoeding. Na ontbinding van de vervoersovereenkomst zijn partijen bevrijd van de verbintenissen uit de overeenkomst en moeten reeds gepresteerde verbintenissen ongedaan worden gemaakt.

Opzeggen
Voordat de wederpartij zijn verbintenissen uit de overeenkomst is nagekomen, kan de overeenkomst worden opgezegd. Na opzegging blijft de wederpartij in beginsel echter recht houden volledige nakoming door de andere partij. Opzegging bevrijdt zodoende alleen de wederpartij van de verplichting tot nakoming van zijn verbintenissen. Meestal regelen partijen de voorwaarden en gevolgen van opzegging in de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Bij annulering van een vliegreis raakt vaak 100% van de overeengekomen ticketprijs als beëindigingsvergoeding verschuldigd. Na opzegging maakt u zodoende wel aanspraak op teruggave van de luchthavenbelasting.

Conclusie
Zolang de vlucht kan worden uitgevoerd en de luchtvaartmaatschappij stelt dat zij de verbintenissen uit de overeenkomst zullen nakomen kunt u de overeenkomst niet ontbinden. U kunt de overeenkomst wel opzeggen, maar raakt in dat geval waarschijnlijk de volledige ticketprijs verschuldigd. Het opvolgen van het reisadvies vanuit de Nederlandse regering komt in beginsel voor rekening van de partij die dit advies opvolgt. M.a.w. als u gehoor geeft aan het reisadvies, maar de luchtvaartmaatschappij wel kan nakomen, blijft u de overeengekomen ticketprijs verschuldigd als beëindigingsvergoeding.

Het kan in dit geval echter redelijk zijn dat de luchtvaartmaatschappij uw vlucht (tegen geringe meerprijs) omboekt. Net zo min als dat de luchtvaartmaatschappij invloed heeft op reisadviezen en overheidsbeleid, kan dit ook de reiziger niet worden aangerekend.

Voor meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de door u geboekte reis, verwijs ik u graag naar onze website.