Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Reservering

Vraag gesteld door H. van der Woude op 23 maart 2021

Wij hebben een boeking op een camping in Nl staan voor de paasdagen en 50% aanbetaald. Nu willen wij dit verzetten. Dat kan volgens camping beheer als wij het volledige bedrag betalen voor 1 april.
Vraag: Mag dit wel? Dan nog de vraag: 6 dagen met Pasen is veel duurder dan 6 dagen zonder een duur arrangement met Pasen. Mogen wij dan het verschil terug vragen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een kampeerplaats gereserveerd voor het paasweekend en heeft 50% van de overeengekomen prijs aanbetaald.. U wilt in het paasweekend geen gebruik maken van deze reservering en heeft de camping gevraagd naar de mogelijkheden om de reservering te verzetten. De camping beheerder is bereid om de reservering te verplaatsen binnen het huidige kampeerseizoen onder voorwaarde dat u de volledige overeengekomen prijs betaald. U wilt graag of de campingeigenaar deze voorwaarde kan verbinden aan het verplaatsen van de reservering en of u recht heeft op teruggave van het prijsverschil tussen de overeengekomen prijs en de normale prijs die van toepassing zou zijn op een verblijf op ‘gewone’ dagen.

Ja, de ondernemer mag de voorwaarden van volledige betaling verbinden aan medewerking tot omboeking. U heeft geen recht op teruggave van enig prijsverschil.

De overeenkomst
Uit de overeenkomst volgt dat de campingeigenaar u de overeengekomen kampeerplaats ter beschikking moet stellen in de overeengekomen periode. Voor u volgt uit de overeenkomst de verbintenis om de volledige overeengekomen prijs te betalen. Uit de wet volgt dat (verbintenissen uit) overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als een overeenkomst door één partij niet wordt nagekomen, heeft de andere partij recht op schadevergoeding.

Annuleren
Bij opzegging van een overeenkomst blijft de opzeggende partij in beginsel de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. In dit geval heeft de ondernemer de annuleringsvoorwaarden van de Recron voorwaarden Toeristische verblijven van toepassing op de overeenkomst verklaard. Volgens deze voorwaarden raakt u bij annulering van de overeenkomst binnen één maand voor de ingangsdatum, maar voor de dag van de ingangsdatum 95% van de overeengekomen prijs verschuldigd als beëindigingsvergoeding. Na annulering heeft u geen recht meer op de door de ondernemer toegezegde prestaties.

Coulance aanbod
De ondernemer heeft zich bereid getoond om het verblijf te verplaatsen. Dit kwalificeert als een coulance aanbod. Een coulance aanbod houdt in dat een partij toezegt iets te doen zonder daartoe verplicht te zijn en zonder daarvoor een (aanvullende) tegenprestatie te kunnen vragen.

Conclusie
Als u de overeenkomst annuleert zonder een regeling te treffen met de ondernemer, dan kan de ondernemer 95% van de totale overeengekomen prijs van u vorderen als beëindigingsvergoeding. Het coulance voorstel van de ondernemer zorgt feitelijk dat u in vergelijking met de huidige situatie voor 5% van de overeengekomen prijs op een later moment dit kampeerseizoen alsnog gebruik kunt maken van de kampeerplaats. Vanuit juridisch perspectief heeft u daar geen recht op.