Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Probleem met private lease auto

Vraag gesteld door op 11 april 2021

Vrijdag 4 december 2020 heb ik de auto afgenomen bij de Stern Fiat dealer in Amersfoort, tussen zaterdag 5 december 2020 tot heden heeft de auto diverse storingen die zicht tot de dag van vandaag blijven vertonen.

Er is door mij 12 keer schriftelijk geklaagd, Fiat heeft 3 gelegenheden gehad om de 14 storingen op te lossen, waarvan er slechts 3 daadwerkelijk opgelost zijn. Ik heb Stern Lease op 6 april in gebreke gesteld en wil nu de lease overeenkomst ontbinden. Wat is mijn recht?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een lease auto. Deze heeft al veel storingen gehad. U heeft de dealer al meerdere malen de gelegenheid geboden om de storingen te verhelpen. Veel storingen zijn echter nog steeds aanwezig. U vraagt wat uw rechten zijn.

U mag van een nieuwe auto mag verwachten dat deze ook als nieuw functioneert. Storingen en gebreken moeten verholpen worden. U heeft bij een nieuwe auto garantie. Op basis van deze garantie moet de dealer gebreken herstellen. Is dat niet mogelijk, dan kunt u in bepaalde gevallen de koopovereenkomst ontbinden. De storingen of gebreken moeten in dat geval de ontbinding wel rechtvaardigen. 

Ontbinding van de koopovereenkomst betekent dat de verkoper jou de koopprijs terugbetaalt en jij het voertuig teruggeeft. Ontbinding van de koopovereenkomst kan alleen als:

  • reparatie of vervanging niet mogelijk is
  • de verkoper het voertuig niet wil repareren of vervangen
  • reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden
  • herhaalde reparatie niet afdoende blijkt
  • het gebrek zo ernstig is dat het normaal gebruik van het voertuig in de weg staat; dus bij geringe gebreken is ontbinding niet mogelijk. Wel eventueel prijsvermindering. 

Normaal gesproken spreekt u de verkoper hierop aan. Dat is de dealer die u de auto heeft geleverd. Aangezien u een lease contract heeft zullen de voorwaarden in het contract ook van toepassing zijn. Hierin moet staan aangegeven welke stappen u kunt nemen en wie u moet aanspreken. Leest u hier uw lease overeenkomst op na. 

Voor meer informatie over uw rechten na aankoop en ontbinding van de koopovereenkomst verwijs ik u graag naar onze website.