Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Prijsverhoging door aanpassing kampeerplek

Vraag gesteld door S. de Groot op 6 april 2021

Wij hebben een kampeerplekgeboekt op een camping in Renesse voor 3 weken in augustus. Nu krijgen we een mail van de camping dat ze een privé sanitair op onze geboekte campingplek hebben geplaatst waardoor het te betalen bedrag met bijna 500 euro omhoog gaat. Een passend alternatief kunnen ze niet aanbieden. Kunnen ze dit zomaar doen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een staplaats gereserveerd op een camping die is aangesloten bij de Recron. U heeft ongeveer de helft van de overeengekomen prijs aanbetaald en moet het restant 6 weken voor de ingangsdatum betalen. Onlangs ontving u een nieuwe reserveringsbevestiging met een hoger totaalbedrag en een begeleidend schrijven. De door u gereserveerde soort plaats heeft een upgrade met privé-sanitair gekregen en de meerprijs van dit privé-sanitair wordt aan u doorberekend. Volgens de campingeigenaar is er geen redelijk alternatief beschikbaar. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.  

De overeenkomst
Uit de overeenkomst volgt voor u de verbintenis om de overeengekomen prijs te betalen. De campingeigenaar moet een kampeerplaats ter beschikking stellen die voldoet aan de overeengekomen eisen. Uit de wet volgt dat overeenkomsten moeten worden nagekomen.

Gevolgen niet-nakomen
Als u als recreant de overeengekomen prijs niet (tijdig) betaald, dan heeft de campingeigenaar het recht om u de toegang tot het park te ontzeggen én blijft de campingeigenaar recht houden op de overeengekomen prijs. Als de campingeigenaar zijn verbintenissen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan heeft u als recreant het recht om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Als de ondernemer toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verbintenissen uit de overeenkomst, dan heeft de recreant bovendien recht op schadevergoeding.

Privé-sanitair
Op grond van de overeenkomst moet de ondernemer ‘Comfortplaats 38’ aan u ter beschikking stellen in de periode van 14-08-2021 tot 04-09-2021. Bij het aangaan van de overeenkomst is privé-sanitair niet ter sprake geweest. Impliciet behoort tot de huur van een staplaats op een camping evenwel dat de recreant gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen.

Conclusie
Dat de ondernemer de betreffende plaats heeft voorzien van privé-sanitair, betekend niet dat het privé-sanitair onderdeel is geworden van de overeenkomst. Vanuit juridisch perspectief kan de ondernemer u dus niet dwingen tot het afnemen van deze ‘upgrade’. Evenmin kunt u gebruik van dit privé-sanitair tijdens uw verblijf afdwingen, tenzij er geen andere (algemene) sanitaire voorzieningen beschikbaar zijn. Het gebruik van sanitaire voorzieningen vormt een essentieel onderdeel van de overeenkomst waarbij een staplaats op een camping wordt verhuurd (voor een langere periode).

Ik raad u aan om bij de campingeigenaar aan te geven dat u verwacht dat u gebruik zult kunnen maken van sanitaire voorzieningen in de periode dat u Comfortplaats 38 huurt en dat u ongewijzigde nakoming van de verbintenissen over en weer verwacht. M.a.w. dat u de oorspronkelijk overeengekomen prijs zult betalen en in de periode van 14-08-2021 tot 04-09-2021 gebruik zult kunnen maken van Comfortplaats 38. Als de ondernemer bij zijn eerdere standpunt blijft kunt u eventueel het hogere bedrag betalen onder protest en het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.