Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeren voor invaliden in blauwe zone

Vraag gesteld door C. Hendriks op 24 maart 2021

Wat zijn de exacte regels voor parkeren met een Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) in een blauwe zone?

Voorheen was het zo dat men met een GPK in een blauwe zone mocht parkeren zónder tijdsbeperking en zónder een blauwe parkeerschijf neer te leggen. Het was voldoende om alleen de GPK zichtbaar voor het raam te leggen. Overigens gold dit voor zowel gehandicaptenparkeerplaatsen als voor 'gewone' parkeerplaatsen.

Enige jaren geleden kwam het bericht dat dit ging veranderen, ook houders van een GPK zouden voortaan hun parkeerschijf neer moeten leggen en een maximale parkeerduur van 2 uur moeten hanteren. Daarbij is het zo dat gehandicaptenparkeerplaatsen binnen een blauwe zone veelal géén blauwe streep hebben en daar dus wél onbeperkt en zonder parkeerschijf geparkeerd mag worden.

Eind 2020 heb ik mijn GPK laten verlengen en daarbij kreeg ik een nieuw boekje met daarin de regels zoals die in 31 landen gelden voor het gebruik van een Europese GPK.
Wat mij opvalt is dat er staat dat in Nederland in de blauwe zone onbeperkt (!) geparkeerd mag worden met een GPK.

Op de website van de Rijksoverheid staat hierover geen duidelijke informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersregels/vraag-en-antwoord/waar-mag-ik-met-een-gehandicaptenparkeerkaart-parkeren

Op de website van VVN (blauwe kader 'tip') zie ik wel staan dat je met een GPK de parkeerduur in een blauwe zone mag overschrijden, maar moet er dan wel een parkeerschijf worden gebruikt of niet? En betekent 'overschrijden' hetzelfde als 'onbeperkt' parkeren?  https://verkeersregels.vvn.nl/situatie/parkeren-blauwe-zone

Ook heb ik de RVV 1990 erop nageslagen maar eerlijk gezegd word ik daar niet heel erg wijs uit als gevolg van de zinsconstructies.

In mijn woonplaats Grave zijn een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen die wél een blauwe streep hebben. Indien er bij gebruik van een GPK onbeperkt geparkeerd zou mogen worden, klopt deze blauwe streep dan überhaupt wel??

Mijn vraag bestaat dus uit drie delen:
1) Welke regels gelden er voor het parkeren met een GPK op een 'gewone' parkeerplaats in een blauwe zone? (onbeperkt of niet? parkeerschijf gebruiken of niet?)
2) Welke regels gelden er voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats die zich in een blauwe zone bevindt?
3) Wat zijn de regels voor de inrichting van deze gehandicaptenparkeerplaatsen in een blauwe zone (wel of geen blauwe streep)?

Door mijn handicap ben ik in het bezit van een GPK en maak ik regelmatig mee dat er dichtbij mijn bestemming een gewone parkeerplaats beschikbaar is in de blauwe zone maar dat ik toch verder weg parkeer (buiten blauwe zone of op een gehandicaptenparkeerplaats) omdat ik langer dan 2 uur moet parkeren. Indien de tijdsbeperking van de blauwe zone niet van toepassing is voor houders van een GPK, zou ik voortaan dus veel dichterbij mijn bestemming kunnen parkeren!

Hopelijk heb ik mijn vraag duidelijk beschreven en kunt u mij uitleggen waar ik rekening mee moet houden. Alvast hartelijk dank voor uw moeite!!
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een aantal vragen over de parkeerregels voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart.

Artikel 85 RVV 1990
Voor de houders van een gehandicaptenparkeerkaart gelden een aantal uitzonderingen op de verkeersregels. De geldige en behoorlijk leesbare gehandicaptenparkeerkaart moet achter de voorruit van het motorvoertuig op meer dan twee wielen zijn geplaatst om in aanmerking te komen voor deze uitzonderingen.

Parkeerschijf-zone
De regelingen die gelden in de zogenoemde parkeerschijf-zone zijn niet van toepassing op voertuigen waarbij achter de voorruit een geldige en behoorlijk leesbare gehandicaptenparkeerkaart is aangebracht. Er hoeft in de parkeerschijf-zone geen parkeerschijf te worden gebruikt en er geldt geen maximale parkeerduur. Wel moet het voertuig binnen de parkeervakken worden geparkeerd.

Overige uitzonderingen
Naast de vrijstelling voor de regels m.b.t. de parkeerschijf-zone, mag de houder van een gehandicaptenparkeerkaart ook parkeren buiten de parkeervakken in een woonerf en langs de weg waar een parkeerverbod geldt krachtens verkeersbord E1. Ten slotte mag met een gehandicaptenparkeerplaats ook geparkeerd worden langs een gele onderbroken streep, hierbij geldt een maximale parkeerduur van 3 uren en moet een parkeerschijf gebruikt worden.

Gehandicaptenparkeerplaats in parkeerschijf-zone
De houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag op een gehandicaptenparkeerplaats in een parkeerschijf-zone parkeren. Als er een maximale parkeerduur geldt op deze gehandicaptenparkeerplaats krachtens een onderbord, dan geldt deze maximale parkeerduur en moet gebruik worden gemaakt van een parkeerschijf. Gehandicaptenparkeerplaatsen in een parkeerschijf-zone hoeven niet te zijn voorzien van een blauwe streep.

Voor verdere informatie over de verkeersregels voor de houders van Europese gehandicaptenparkeerkaarten, verwijs ik u graag naar onze website.