Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onjuist kilometrage Hobby camper

Vraag gesteld door op 20 april 2021

Ik heb vorig jaar, op 3 september 2020, een tweedehands Hobby T600 camper uit 2008 gekocht met 92.888 km. op de teller. Na een korte trip naar Italië heb ik de camper geschorst en gestald tot ca. 4 weken geleden. Vanwege een brandstoflekkage heb ik hem gisteren (20/04) ter reparatie bij een fiat bedrijfwagenspecialist aangeboden. Ook heb ik daar gevraagd om een algehele controle. Als onderdeel van deze controle heeft met de historie uit de Fiat systemen naar boven gehaald waaruit naar voren kwam dat de wagen in 2016 reeds 175.396 km (!) had gereden. De camper is vanuit Duitsland omstreeks 2019 naar Nederland geimporteerd. In Duitsland is hij ooit als huurcamper ingezet getuige de reflectie van ooit op de achterzijde aangebrachte stickers.
Ik heb de verkoper reeds per mail geinformeerd.
Mijn kort en bondige vraag aan u is wat mijn rechten/mogelijkheden zijn.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft ongeveer een half jaar geleden een tweedehands camper gekocht met ongeveer 93000 km op de teller. Onlangs heeft u de camper voor onderhoud en reparatie aangeboden aan een merkspecialist. Deze specialist heeft opgemerkt dat dat de kampeerauto in 2016 reeds 175.396 km had gelopen en dat de weergegeven kilometerstand zodoende onjuist is. De camper blijkt in 2019 vanuit Duitsland te zijn geïmporteerd. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de verkoper.

Dwaling
Als is vastgesteld dat de kilometerstand is teruggedraaid, u hierover niets of een onwaarheid is verteld door de verkoper en u kunt aantonen dat u de koop, bij een juiste voorstelling van zaken, niet was aangegaan (althans niet voor deze prijs), dan kunt u de overeenkomst vernietigen op grond van dwaling. Ook als de verkoper geen weet had van de onjuiste kilometerstand heeft u het recht om de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling. Van een professionele verkoper mag worden verwacht dat hij instaat voor zijn product en op de hoogte is van het verleden van een auto. Na vernietiging wordt de overeenkomst geacht nooit te hebben bestaan en kunnen partijen de nagekomen prestaties terugvorderen als zijnde onverschuldigd.

Non-conformiteit
Als alternatief voor vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling ex art. 6:228 BW, kunt u de overeenkomst ontbinden vanwege non-conformiteit. De auto voldoet niet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben op grond van de overeenkomst. U mocht verwachten dat de kilometerstand die werd afgelezen op het moment van aankoop een reële weergave was van het aantal gereden kilometers met de specifieke kampeerauto. Omdat het voor de verkoper onmogelijk zal zijn om het gebrek te verhelpen, kunt u de overeenkomst ontbinden. Een teruggedraaide kilometerstand is in de regel een gebrek dat ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Na ontbinding moet u de kampeerauto terug leveren op grond van de uit ontbinding voortkomende verbintenis tot ongedaan making.

Financiële tegemoetkoming
Als de verkoper u het aanbod doet om in plaats van de overeenkomst te vernietigen, de overeenkomst te wijzigen zodat het nadeel dat u heeft van de terugdraaide kilometerteller te niet wordt gedaan, dan kan de overeenkomst niet worden vernietigd. U moet met dit aanbod wel volledig schadeloos gesteld worden. U kunt er ook voor kiezen om in plaatst van ontbinding een prijsvermindering te vorderen op grond van non-conformiteit. In beide gevallen wordt u dan financieel gecompenseerd voor uw nadeel, maar blijft de kampeerauto bij u.  

Verjaring
Als u de overeenkomst op grond van dwaling wilt vernietigen moet u de vernietiging uiterlijk binnen 3 jaar na het moment van dwalen vorderen. Als u uw rechten bij non-conformiteit wenst in te roepen, dan moet u binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek deze vordering instellen.

Strafbaar feit
Sinds 1 januari 2014 is kilometerfraude een strafbaar feit. Hoewel het vooralsnog onduidelijk is wanneer en door wie de fraude is gepleegd, kunt u overwegen om aangifte van fraude te doen tegen de verkoper.

Conclusie
Als u kunt bewijzen dat de kilometerstand is teruggedraaid, kunt u de overeenkomst ontbinden, vernietigen of aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming. Ook kunt u overwegen om aangifte te doen van kilometerfraude tegen de verkoper. Hoewel er enige tijd is gepasseerd nadat u de teller fraude heeft ontdekt, zal een beroep op verjaring (nog) niet slagen. Er is geen kilometerstand genoemd op de koopovereenkomst, hetgeen het leveren van bewijs van een teruggedraaide teller én dat dit het geval was toen u de kampeerauto kocht kan bemoeilijken. Ik raad u aan om de verkoper op de hoogte te brengen van uw bevindingen en de voor u meest passende vordering tegen de verkoper in te stellen.

Als de garage niet meewerkt aan een passende oplossing, dan kunt u de BOVAG om bemiddeling vragen en/of het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie voertuigen.

Voor verdere informatie over uw rechten bij een teruggedraaide kilometerstand en modelbrieven, verwijs ik u graag naar onze website.