Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Omboeking

Vraag gesteld door J. de Smit op 31 maart 2021

Vorig jaar hebben we ingestemd met de mogelijkheid om onze reis naar Cuba later in te plannen of om te boeken naar een andere bestemming. De fijne communicatie met de reisorganisatie deed ons besluiten om hen niet direct het voorschot terug te vragen maar hen min of meer te steunen. Inmiddels is de situatie nog steeds erg onduidelijk en gezien de corona en twee reizigers (van de vier) in de risicogroep hebben we Cuba uit ons hoofd gezet en denken we er aan om het betaalde voorschot terug te vragen. Is dat mogelijk?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een pakketreis geboekt bij een ANVR reisorganisatie en heeft hiervoor een aanbetaling gedaan. Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is deze reis door de reisorganisatie geannuleerd. De reisorganisatie heeft na het annuleren van deze reis voorgesteld om de aanbetaling ‘te laten staan’ en een nieuwe reis met een fictieve datum in te boeken, zodat de SGR garantie op de aanbetaling gewaarborgd kon blijven. Gelet op de ontwikkelingen rondom het coronavirus en mede gelet op de samenstelling van het reisgezelschap wilt u afzien van de reis. U wilt graag weten of u de aanbetaling terug kunt krijgen.

Annuleren door reisorganisatie
Als de reisorganisatie een pakketreis annuleert wegens een overmachtssituatie, heeft de reiziger recht op terugbetaling van de overeengekomen en betaalde prijs. Partijen kunnen in afwijking hiervan anders overeenkomen. Veelal is gekozen voor een zogenoemde coronavoucher, een waardebon met een redelijke geldigheidsduur waarvoor dekking geldt vanuit SGR en waarbij de (rest)waarde na afloop van de geldigheidsduur in geld moet worden uitbetaald aan de houder van de voucher.

Nieuwe pakketreisovereenkomst
In uw geval is er niet gekozen voor een coronavoucher, maar voor een omboeking. Na annulering bent u zodoende een nieuwe pakketreisovereenkomst aangegaan. De aanbetaling voor de initiële reis is gebruikt als aanbetaling voor deze nieuwe pakketreisovereenkomst.

(niet) Nakomen en ontbinden
De hoofdregel is dat (verbintenissen uit) overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als een van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst, dan kan de ander de overeenkomst ontbinden en schadevergoeding eisen. Bij een geslaagd beroep op overmacht bestaat er geen recht op schadevergoeding. Na ontbinding van de pakketreisovereenkomst zijn partijen bevrijd van de verbintenissen uit de overeenkomst en moeten reeds gepresteerde verbintenissen ongedaan worden gemaakt.

Opzeggen
Voordat de wederpartij zijn verbintenissen uit de overeenkomst is nagekomen, kan de overeenkomst worden opgezegd. Na opzegging blijft de wederpartij in beginsel echter recht houden volledige nakoming door de andere partij. Opzegging bevrijd zodoende alleen de wederpartij van de verplichting tot nakoming van zijn verbintenissen. Meestal regelen partijen de voorwaarden en gevolgen van opzegging in de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Vaak wordt gebruik gemaakt van een annuleringsstaffel, waarbij geldt dat een percentage van de reissom verschuldigd raakt bij opzegging door de reiziger dat oploopt naarmate de datum van vertrek dichterbij komt.

Conclusie
U kunt de aanbetaling niet zondermeer terugvorderen, omdat uw aanbetaling met uw instemming is gebruikt als aanbetaling voor een nieuwe pakketreisovereenkomst. Er bestaat vooralsnog geen aanleiding om te veronderstellen dat de reisorganisatie zijn verbintenissen uit de pakketreisovereenkomst niet zou kunnen nakomen en u kunt de overeenkomst zodoende (nog) niet ontbinden. U kunt de overeenkomst wel opzeggen, waarbij mijns inziens geldt dat de meest gunstige annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn, de datum van de reis is immers fictief.

Het kan in dit geval echter redelijk zijn dat de reisorganisatie u toch de aanbetaling restitueert. De nieuwe overeenkomst is erg vrijblijvend en de reisorganisatie had u misschien beter moeten voorlichten over de verschillen tussen de coronavoucher, terugbetaling van de aanbetaling en de uiteindelijk door u gekozen oplossing. Als u er in onderling overleg niet uitkomt kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen.   

Voor meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de door u geboekte reis, verwijs ik u graag naar onze website.