Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Met een Duitse huurcamper op vakantie in Nederland?

Vraag gesteld door op 1 april 2021

Wij hebben een camper gezien in Duitsland die we graag willen huren voor een vakantie (mogelijk meerdere keren) in Nederland. Weten jullie wat de regels zijn? Mag dit als Nederlander? Ik hoorde iets over mogelijke belasting/BPM-problemen maar ik vind nergens duidelijkheid.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U wilt graag weten of het is toegestaan om een gehuurde camper met Duits kenteken in Nederland te gebruiken, terwijl u ingezetene bent in Nederland.

Rijden in Nederland
Zolang de auto met het buitenlandse kenteken voldoet aan de eisen die in Nederland aan het voertuig gesteld worden en de bestuurder eveneens voldoet aan de gestelde eisen, is het toegestaan om gebruik te maken van de auto met het buitenlandse kenteken in Nederland.

Belasting
Door gebruik te maken van het voertuig in Nederland raakt u wel belasting verschuldigd. Voor de niet in Nederland woonachtige gebruiker van het voertuig geldt een vrijstelling voor deze belastingen, zolang het voertuig maximaal 6 maanden in Nederland wordt gebruikt. Woont de gebruiker van de auto in Nederland dan gelden andere regels.

Lenen, huren of leasen
Als de gebruiker van het voertuig met een buitenlands kenteken in Nederland woont, dan moet de gebruiker in beginsel MRB en BPM betalen. Bij een gebruik tot maximaal 4 jaar, raakt alleen BPM verschuldigd. Er dient voorafgaande aan het gebruik aangifte bpm zonder kentekenregistratie in Nederland te worden gedaan. Let op, bij de aangifte dient u ook een afschrift van de huurovereenkomst te voegen. Als deze huurovereenkomst niet in het Nederlands of Engels is opgesteld, dan zult ook een vertaling van de overeenkomst moeten overleggen bij de aangifte.

Vrijstelling kortstondig gebruik
Als het voertuig met buitenlands kenteken korter dan twee weken door een Nederlands ingezetene gebruikt wordt, kan vrijstelling worden aangevraagd. Vóór ingebruikname van het voertuig in Nederland dient u deze vrijstelling aan te vragen via het online formulier van de belastingdienst.  

Waarschuwing
Als er door de gebruiker geen belasting is afgedragen in Nederland en dit wordt geconstateerd kan naheffing plaatsvinden en kan een boete worden opgelegd. Er wordt in dat geval uitgegaan van het verschuldigd raken van de belastingen vanaf het moment dat de feitelijke gebruiker in Nederland staat ingeschreven, met een maximum van 5 jaren.

Conclusie
Zolang het voertuig en de bestuurder voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld kan gebruik worden gemaakt van een buitenlands gekentekend voertuig. Let op, als (feitelijk) gebruiker van dit voertuig dient u wel belastingen af te dragen in Nederland, tenzij u in aanmerking komt voor vrijstelling. De belasting raakt verschuldigd bij gebruik van een voertuig door een Nederlands ingezetene. Het maakt hierbij niet uit hoofde waarvan deze Nederlands ingezetene het buitenlands gekentekende voertuig in Nederland gebruikt.

Voor meer informatie over autobelastingen bij lenen, huren of leasen, verwijs ik u graag naar de website van de belastingdienst.