Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kan ik mijn vaste MB merkgarage nalatigheid verwijten?

Vraag gesteld door J. van Schooten op 4 april 2021

Ik heb sinds september 2016 een Mercedes Benz C180 uit 11, 2011 toen met 77.000km op de teller nu 136.000KM. Deze auto is sindsdien in onderhoud geweest bij de merk dealer Gomes. Afgelopen november nog een onderhoudsbeurt en nu na 2500 km te hebben gereden heb ik een distributie ketting probleem waar door mijn motor volledig in de soep is gedraaid. Schade 10.000 euro voor een nieuwe motor. Het blijkt dat dit probleem bij iedereen bekend is, online (http://tikobv.nl/distributieketting.html)  en ook bij de ANWB en zelfs het sleep bedrijf, maar dat Mercedes Benz dit niet in zn normale reguliere onderhoudsbeurten heeft zitten en daardoor mijn garage zn handen er van af trekt. Het blijkt zelfs dat Mercedes Benz een filmpje online heeft staan wat je moet doen om dit te voorkomen. https://youtu.be/ZnN3cIqjVNk. Mijn stelling is dat ik mijn auto in onderhoud heb bij de merk dealer, deze kennen de problemen hebben vakkundig personeel die het voertuig binnenstebuiten kennen. (Dit staat op hun website). Een distributie, snaar, riem, ketting is net zo essentieel als olie in de motor en wordt bij de meeste merken onderhouden of tijdig vervangen, maar niet bij Mercedes. Je zou anders verwachten bij zo'n merk. Kan ik mijn Merk garage aansprakelijk stellen voor nalatigheid met betrekking tot de allang bekende distributie problemen (rek van de ketting en ketting spanner)in het onderhoud van mijn  auto?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs is de distributieketting van uw auto gesprongen met een forse schade aan de motor tot gevolg. De herstelkosten zijn begroot op € 10.000,- omdat er een nieuwe motor geplaatst zal moeten worden. Uw auto heeft altijd bij de merkdealer de voorgeschreven onderhoudsbeurten gehad. Volgens deze merkdealer behoort controle van de werking van de distributieketting niet tot de werkzaamheden bij een onderhoudsbeurt. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de verkoper.

Aansprakelijkheid
De hoofdregel in Nederland is dat ieder zijn eigen schade draagt, tenzij bewezen kan worden dat een ander aansprakelijk is voor de geleden schade. Een ander kan aansprakelijk zijn als hij onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de persoon die de schade lijdt of als hij zijn verbintenissen uit een overeenkomst niet of onvoldoende nakomt of. Het is gemakkelijker om te voldoen aan de bewijslast van een zogenoemde wanprestatie dan aan de bewijslast bij een vermeende onrechtmatige daad.

Onderhoudsbeurt
Over het algemeen geldt dat een controle op de werking van en/of de staat van de distributieketting niet behoort tot de standaard werkzaamheden bij een (grote) onderhoudsbeurt. Er wordt pas gekeken naar de distributieketting als er klachten zijn die mogelijk te relateren zijn aan de distributieketting. Een distributieketting hoeft niet periodiek te worden vervangen of gecontroleerd en de constructie van de motor staat een regelmatige controle ook niet toe.

Zorgplicht opdrachtnemer
Op grond van de wet moet een opdrachtnemer bij het uitvoeren van een opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Een probleem met de distributieketting kondigt zich in de meeste gevallen enige tijd van tevoren aan. De auto is beducht om vroegtijdige distributieslijtage en de dealer dient daarom wel extra oplettend te zijn of een distributieprobleem zich aankondigd. Als u kunt aantonen dat het bij de onderhoudsbeurt duidelijk moet zijn geweest dat er een probleem bestond met de distributieketting, dan kunt u de dealer vanwege een schending van de zorgplicht aanspreken tot het vergoeden van de schade. Omdat het ook mogelijk is dat de distributieketting ‘spontaan’ gesprongen is, zal het in de praktijk lastig zijn om hiervoor voldoende bewijs aan te leveren. Mogelijk kunt u door een onafhankelijk expertise onderzoek door DEKRA of CED wel voldoen aan de bewijsopdracht.

Conclusie
Het zal al lastig zijn om te bewijzen dat de dealergarage zijn verbintenis uit de overeenkomst niet of onvoldoende is nagekomen. Het aantonen dat de garagist onrechtmatig zou hebben gehandeld is mijns inziens nagenoeg onmogelijk. Ik raad u aan om aan de garagist voor te stellen dat er een onafhankelijke expertise onderzoek wordt gedaan naar de vermoedelijke oorzaak van het breken van de ketting. U kunt daarbij bijvoorbeeld afspreken dat u deze kosten deelt of dat de partij die in het ongelijk gesteld wordt deze kosten draagt. Als blijkt dat het probleem met de distributie zich al moet hebben aangekondigd bij de laatste onderhoudsbeurt, dan heeft u een goede kans om de garagist succesvol aan te spreken tot schadevergoeding.

Aangezien het een geschil betreft met een merkdealer kunt u ook de Bovag om bemiddeling vragen of als u er met de dealer niet uitkomt, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na onderhoud, verwijs ik u graag naar onze website.