Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Groepsweekend eiland van Maurik Nederland

Vraag gesteld door A. Middendorp op 6 april 2021

Hallo ik heb voor 16 man o.a kinderen voor 4 gezinnen een huis gehuurd in maart 2020. I.v.m Covid alleen  na betaling volledige reissom door geboekt naar eind mei 2021. ik zelf verwacht dat de regels eind mei niet veel anders zijn i.v.m. risico covid besmettingen.  Ik mag 7 dagen voor de datum omboeken. De gezinnen willen i.v.m. besmetting gevaar liever niet meer samen komen. later in het seizoen zit alles vol in de weekenden. Vraag: kan ik mijn geld terug terug eisen. Het park verwijst naar de Recron voorwaarden uit 2003. En dat de regels in mei anders kunnen zijn. Doen daar heel moeilijk over
Gaarne u advies wat te doen

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vakantieverblijf geboekt voor een groep van 20 personen. Dit verblijf heeft u in overleg met de verhuurder omgeboekt naar mei 2021. U verwacht dat u geen gebruik zult kunnen maken van de accommodatie, bovendien wil het reisgezelschap liever niet samenkomen onder de huidige omstandigheden. De verhuurder stelt zich op het standpunt dat een verblijf ik mei wel mogelijk is en heeft aangegeven dat u kunt annuleren, maar dan wel de annuleringskosten verschuldigd raakt.

Het is op dit moment nog niet te zeggen hoe de situatie rondom het coronavirus zal zijn in mei 2021. Op grond van de huidige maatregelen geldt dat er geen verbod geldt voor het ter beschikking stellen van recreatieverblijven.

Nieuwe overeenkomst
U heeft in overleg met de verhuurder besloten om het initiële verblijf om te boeken. Na een omboeking ontstaat een nieuwe overeenkomst waarbij u reeds aan uw verbintenis tot het betalen van de overeengekomen prijs heeft voldaan, althans het eerder door u betaalde bedrag is voor uw betalingsverplichting uit deze nieuwe overeenkomst gebruikt. De verhuurder is gebonden aan het ter beschikking stellen van het gehuurde vakantieverblijf in de overeengekomen periode.

(niet) Nakomen en ontbinden
De hoofdregel is dat (verbintenissen uit) overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als een van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst, dan kan de ander de overeenkomst ontbinden en schadevergoeding eisen. Bij een geslaagd beroep op overmacht bestaat er geen recht op schadevergoeding. Na ontbinding van de overeenkomst zijn partijen bevrijd van de verbintenissen uit de overeenkomst en moeten reeds gepresteerde verbintenissen ongedaan worden gemaakt.

Opzeggen
Voordat de wederpartij zijn verbintenissen uit de overeenkomst is nagekomen, kan de overeenkomst worden opgezegd. Na opzegging blijft de wederpartij in beginsel echter recht houden volledige nakoming door de andere partij. Opzegging bevrijd zodoende alleen de wederpartij van de verplichting tot nakoming van zijn verbintenissen. Meestal regelen partijen de voorwaarden en gevolgen van opzegging in de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Op de overeenkomst zijn de Recron voorwaarden van toepassing verklaard. Blijkens de Recron voorwaarden raakt bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs als beëindigingsvergoeding verschuldigd.

Conclusie
Zolang het vakantieverblijf ter beschikking gesteld kan worden door de aanbieder en deze stelt dat hij de verbintenissen uit de overeenkomst zal nakomen kunt u de overeenkomst niet ontbinden. U kunt de overeenkomst wel opzeggen, maar raakt in dat geval 90% van de overeengekomen prijs al beëindigingsvergoeding verschuldigd. Het opvolgen van de adviezen vanuit de Nederlandse regering komen in beginsel voor rekening van de partij die dit advies opvolgt.

Een eventueel verblijf zal er wel heel anders uitzien dan dat de consument voor ogen had. Het is in het geval dat de accommodatie wel beschikbaar is, maar het verblijf gelet op de regels niet zoals gepland kan doorgaan vaak redelijk om de pijn zoveel mogelijk te delen. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn om de groep aan te passen, de reis nogmaals om te boeken of de annuleringskosten onderling te verdelen. Komt u er onderling niet uit dan kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie Recreatie.

Voor meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de door u geboekte reis, verwijs ik u graag naar onze website.