Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gelijk oversteken bij inruil caravan?

Vraag gesteld door B. de Vries op 22 maart 2021

Wij hebben voor een Occasion caravan getekend met inruil van onze caravan bij een caravan handelaar. Nu wil hij deze al eerder hebben, dan dat de occasion klaar is . Dat hebben wij mondeling zo afgesproken. Maar is dat wel verstandig? Want wat gebeurt er bijvoorbeeld bij brand en allebei de caravans zijn dan beschadigd of helemaal uitgebrand. En bij aflevering van onze caravan , is dan op dat moment de Occasion van ons ? Hoop dat u ons hiermee kan helpen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent de koop van een tweedehands caravan overeengekomen met een handelaar. Als onderdeel van deze koopovereenkomst ruilt u uw huidige caravan in. De handelaar wil de inruilcaravan graag geleverd krijgen voordat de door u gekochte caravan geleverd wordt. U wilt graag weten welke risico’s er bestaan als u de inruilcaravan eerder levert dan dat u de door u gekochte caravan geleverd krijgt. Ook wilt u graag weten wat de gevolgen zijn als er bijvoorbeeld brand uitbreekt bij de handelaar en beide caravans daardoor verloren gaan.

Faillissement
Meestal is het verstandig om de verplichtingen uit een koopovereenkomst gelijktijdig na te komen. De koper betaalt dan de koopprijs bij aflevering van de gekochte zaak door de verkoper. Soms is dit echter niet wenselijk voor partijen en wordt hiervan afgeweken. Het risico bij een aanbetaling is dat als de verkoper failliet gaat en de curator het niet in het belang van de boedel acht om de overeenkomst na te komen, de koper als schuldeiser achteraan de rij van schuldeisers moet aansluiten. Het eerder leveren van de inruilcaravan dan de levering van de door u gekochte caravan kunt u vergelijken met een aanbetaling.

Schade
Het risico voor schade gaat pas over op de koper na levering. Zodra u de inruilcaravan levert aan de handelaar is de eigendom van de inruilcaravan overgegaan en ligt het risico voor de inruilcaravan bij hem. De door u gekochte caravan wordt pas uw eigendom na levering van de caravan door de handelaar. Als er bijvoorbeeld brand zou uitbreken bij de verkoper dan blijft u het recht houden op levering van een caravan die voldoet aan de overeenkomst en draagt de handelaar het risico voor de reeds aan hem geleverde inruilcaravan.

Levering
Gebruikelijk is dat de levering geschiedt door u feitelijk het bezit van de caravan te geven door u de caravan mee te geven en u de ‘sleutels’ te overhandigen. U kunt echter ook overeenkomen dat de juridische levering al eerder plaatsvind dan dat u de caravan feitelijk in bezit krijgt. Let dus goed op wat u hierover afspreekt met de verkoper.

Conclusie
Als u de inruilcaravan eerder levert dan dat u de door u gekochte caravan geleverd krijgt, dan loopt u ingeval van faillissement van de handelaar een financieel risico. Na levering van de inruilcaravan aan de handelaar draagt de handelaar het risico voor schade aan deze caravan. Bij een eventuele ontbinding van de overeenkomst omdat de verkoper niet (meer) kan leveren, moet de koopsom én de inruilcaravan worden teruggeven aan de koper. Als dit onmogelijk is dan moet u schadeloos worden gesteld door de handelaar.

Bij niet gelijktijdige nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst ontstaan er risico’s voor partijen. Het risico bij eerdere levering van de inruilcaravan kan voor u worden beperkt door de overeengekomen inruilprijs door de handelaar te laten betalen op het moment van levering van de inruilcaravan.

Voor meer informatie over de inruil van een caravan, verwijs ik u graag naar onze website.