Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie en afkoopsom eigen risico leenauto

Vraag gesteld door op 6 april 2021

Onze nieuwe Nissan staat na 700 km al dagen in de garage met een systeemfout. Ook Nissan Nederland weet het euvel niet te traceren. Is het juridisch hard te maken, dat wij geen 7,50 euro afkoop eigen risico per dag voor de leenauto willen betalen? Het valt toch onder de garantie. Wij hebben nl. een lang weekend geboekt i.v.m. ons 40 jarig huwelijk en hebben dus een auto nodig.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

Uw nieuwe auto staat al dagen in de garage met een systeemfout. U gaat een lang weekend weg i.v.m. uw 40 jarig huwelijk en heeft daarvoor een auto nodig. Uit uw vraag maak ik op dat de garage u (kosteloos) een leenauto wil meegeven. U moet zelf een bedrag van € 7,50 per dag aan afkoop eigen risico betalen. U wilt weten of dit klopt. U bent van mening dat deze kosten onder de garantie vallen.   

Nee, de kosten voor afkoop van het eigen risico vallen niet onder de garantie en komen voor uw rekening. De garantie houdt in dat u recht heeft op kosteloos herstel van het gebrek.  

Kosten leenauto
Het is klantvriendelijk dat de garage u kosteloos een auto uitleent. Het feit dat uw auto met een defect bij de garage staat, betekent namelijk niet automatisch dat u kosteloos een leenauto meekrijgt. Daarvoor is in principe een ingebrekestelling nodig.

Is er een probleem met de auto, dan moet de garage eerst in de gelegenheid worden gesteld om het probleem (in dit geval onder garantie) te verhelpen. Lukt dat niet of duurt dat erg lang, dan is het verstandig om de garage een ingebrekestelling te sturen. Zie hiervoor de informatie op onze website: klachten na aankoop inclusief stappenplan. Als de garage daarop niet of negatief reageert, dan kan men vervolgstappen zetten, waaronder schadevergoeding eisen (zoals de kosten van een leenauto).

Verzekering: afkoop eigen risico
De leenauto is door de garage (casco) verzekerd. Er geldt in dat geval wel een eigen risico bij schade aan het voertuig zelf. Dat betekent dat de lener voor een bepaald bedrag aansprakelijk is in geval van diefstal of schade aan de auto. Voor een bedrag van € 7,50 per dag kunt u dit eigen risico afkopen. Dat is niet ongebruikelijk. Ook bij huurauto’s geldt dit principe.

Wilt u zekerheid dat er bij diefstal/schade aan de auto niets bij u in rekening wordt gebracht, dan kunt het eigen risico dus afkopen. U hoéft het eigen risico dus niet af te kopen, het is uw eigen keuze.