Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Factuur garage

Vraag gesteld door op 18 maart 2021

Eind vorig jaar mijn auto voor de APK en servicebeurt naar Garage Berg en Dal, Oude Kleefsebaan 88b te Berg en Dal gebracht. Nadat ik de auto weer kon komen halen werd me verteld dat  behalve de keuring ze ook de distributieriem hadden vervangen. Dit alles voor de prijs van € 458,70. Moest mijn e-mailadres doorgeven en de eigenaar zou mij dan de factuur mailen. Niets meer van gehoord, dus voor een paar weken terug langs gegaan en bij afwezigheid van de eigenaar een briefje met mijn gegevens aan een medewerker gegeven, die het klaar zou leggen. En dus weer niets gehoord.
Wat kan ik nu doen om toch nog een factuur te krijgen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs uw auto voor de APK en een onderhoudsbeurt weggebracht naar een garage. Toen u de auto kwam ophalen werd u verteld dat ook de distributieriem (preventief) is vervangen. U heeft toen een bedrag van € 458,70,- betaald en de factuur zou via de e-mail worden nagestuurd. Na enkele weken heeft u de garage eraan herinnerd dat u nog altijd geen factuur heeft ontvangen. Ondanks de toezegging uw verzoek onder de aandacht van de eigenaar van het garagebedrijf te brengen heeft u nog altijd geen factuur ontvangen. U wilt graag weten wat u kunt doen om alsnog de toegezegde factuur te ontvangen.

Recht op een kwitantie
U heeft recht op een schriftelijk stuk waaruit volgt welk bedrag u op welke datum aan wie en waarvoor betaald heeft. De door u ontvangen pinbon omvat geen omschrijving van de reden van betaling. U kunt op grond van art. 6:48 BW een kwitantie vorderen waaruit de reden van betaling blijkt. Let op, de eventuele kosten voor de kwitantie zijn blijkens de wet voor uw rekening.  

Geen recht op factuur
Een factuur moet alleen in de in de Wet op de omzetbelasting genoemde gevallen worden uitgereikt. U heeft als particulier geen recht op een factuur en kunt de uitreiking daarvan rechtens niet afdwingen.

Conclusie
U heeft er belang bij dat u de vervanging van de distributieriem kunt bewijzen. Bij eventuele doorverkoop van het voertuig is dat voor een koper relevante informatie, omdat de distributieriem periodiek preventief vervangen moet worden. Ik raad u aan om de ondernemer nog éénmaal te vragen om een kwitantie waaruit de reden van uw betaling blijkt en daarbij een termijn aan te geven waarbinnen deze kwitantie door u ontvangen moet zijn. Als deze termijn is verstreken zonder ontvangst van de kwitantie, dan raad ik u aan om de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Voor algemene informatie over de ingebrekestelling en voorbeeldbrieven, verwijs ik u graag naar onze website.