Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Einddatum verlengd rijbewijs

Vraag gesteld door op 13 april 2021

Mijn huidige rijbewijs is geldig tot 3 november 2021. Na keuring zegt CBR, U bent rijgeschikt tot 12 april 2026. Betekent dit dat mijn nieuwe rijbewijs tot die datum geldig is? De gemeente De Bilt zegt dat de einddatum 5 dagen na aanvraag is. Dan zou de einddatum naar b.v. 1 november verschoven kunnen worden. Aan wie van de 2 moet ik me houden?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent in het bezit van een rijbewijs (cat.: A, AM, BE en T) welke verloopt op 03 november 2021. Begin 2021 heeft u de verlengingsprocedure in werking gezet (gezondheidsverklaring, medische keuring etc). Op 12 april 2021 heeft het CBR vervolgens u een verklaring van rijgeschiktheid afgegeven voor vijf jaar (tot en met 12 april 2026). U vraagt zich af tot welke datum uw nieuwe rijbewijs geldig zal zijn.

Geldigheid nieuw rijbewijs
U heeft op 12 april een verklaring van geschiktheid gekregen, die 5 jaar geldig is, dus tot 12 april 2026. Ik ga er dan ook vanuit dat uw nieuwe rijbewijs tot die datum 12 april 2026 geldig is. Dus NIET 5 jaar na de verloopdatum van uw huidige rijbewijs (3 november 2026).

Het CBR adviseert de verlengingsprocedure 4 maanden voor verloop van het rijbewijs in werking te zetten door het invullen van een gezondheidsverklaring, het ondergaan van een medische keuring, etc. Als de verklaring van rijgeschiktheid (CBR) wordt afgegeven méér dan 6 maanden voor de verloopdatum van het huidige rijbewijs (75+), is de verloopdatum van het nieuwe rijbewijs gelijk aan de datum van de verklaring van rijgeschiktheid. In uw situatie betekent dit derhalve een verloopdatum van 12 april 2026, ongeacht of u het nieuwe rijbewijs vandaag, morgen of eind oktober 2021 aanvraagt. De reden hiervoor is dat het men het uit verkeersmedisch oogpunt het zeer onwenselijk acht, het nieuwe rijbewijs af te geven voor een periode van 5 jaar na verloopdatum van het huidige rijbewijs, waardoor de medische keuring ouder is dan 5½ jaar.

Aanvraag
Met deze verklaring van rijgeschiktheid kunt u - in uw specifieke situatie - tot uiterlijk 12 april 2022 een nieuw rijbewijs aanvragen bij uw gemeente. Uiteraard raad ik u aan dit tijdig voor 03 november 2021 te doen, daar u anders - na 03 november 2021 - een boete riskeert indien u als bestuurder (motor, personenauto, etc.) geen geldig rijbewijs kunt tonen.

Conclusie
Zoals uit bovenstaande blijkt is het raadzaam, om het advies van het CBR op te volgen ter zake aanvang verlengingsprocedure rijbewijs 75+, teneinde te voorkomen dat te vroegtijdige aanvang verleningsprocedure zulks in uw nadeel uitpakt.

Voor meer informatie over rijbewijs verlengen 75+, verwijs ik u naar de website van het CBR.