Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Delen persoonsgegevens na boete uit Italië

Vraag gesteld door J. Martens op 5 maart 2021

Gisteren heb ik een aangetekende brief ontvangen met daarin een boete uit Italie. De boete is uitgeschreven door Comune di Campiglia Marittima maar ik kan het rekeningnummer niet thuisbrengen. Kunt u mij daarbij helpen?
Vraag 2: Er wordt ook op basis van overtreding 142/8 mij verplicht mijn persoonsgegevens te delen. Ik ben daar natuurlijk niet zo happig op. Ben ik dit verplicht? Moet ik deze aangetekend versturen? Wat mag ik weglaten uit de persoonsgegevens (BSN of iets anders)?Ik hoor het graag.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een boete ontvangen uit Italië voor een snelheidsovertreding. Naast een geldboete is u een formulier toegestuurd waarop moet worden aangegeven wie de bestuurders was van het voertuig toen de overtreding werd geconstateerd. U wilt graag weten of de boete echt is, of u verplicht bent uw gegevens te delen en hoe u de gegevens omtrent de bestuurder ten tijde van de overtreding kunt delen met de Italiaanse autoriteiten.

Overtreding
De Italiaanse autoriteiten hebben een snelheidsovertreding geconstateerd. U reed 67 km/u daar waar 50 km/u is toegestaan. Naast een geldboete zijn 3 strafpunten opgelegd aan de bestuurder. Als een bestuurder in totaal 20 strafpunten heeft, wordt het rijbewijs ingenomen. Een eventuele rijontzegging geldt alleen in Italië.

Echtheid
Er zijn voor mij geen redenen om te twijfelen aan de echtheid van deze brief. De omschrijving van de overtreding, de opgelegde straf en de rechtsmiddelen hiertegen, zijn in de brief opgenomen evenals het kenteken van de (huur)auto. Alle noodzakelijke gegevens worden correct vermeld. U was op het moment dat de overtreding werd geconstateerd in de betreffende gemeente in Italië. Het is aannemelijk dat de overtreding is begaan en dat de boete terecht is opgelegd.

Bezwaar
Het is alleen zinvol om bezwaar tegen een Italiaanse boete en/of de strafpunten aan te tekenen als u een goede reden voor dit bezwaar heeft. Als u de overtreding niet hebt kunnen begaan, omdat u en het voertuig niet ter plaatste zijn geweest toen de overtreding werd geconstateerd, dan is dat bijvoorbeeld een goede bezwaar grond. Uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de overtreding dient u het bezwaar in het Italiaans in te dienen. Het bezwaar moet aangetekend en met ontvangst bevestiging worden gestuurd aan de Prefect of aan het gemeentelijke politiekorps.

Verklaring feitelijk bestuurder
Als bijkomende straf zijn drie strafpunten opgelegd aan de bestuurder van het voertuig. Om deze straf ten uitvoer te kunnen leggen moet de kentekenhouder en/of de feitelijk bestuurder een verklaring afgeven. U moet dit formulier invullen en opsturen. Het niet voldoen aan de informatieplicht is een zelfstandig strafbaar feit, waarvoor een boete van ten minste € 292,- kan worden opgelegd. Het formulier kan o.a. per e-mail worden ingestuurd. Ik raad u aan daarvan gebruik te maken, zodat de termijn voor tijdige inzending gehaald wordt. Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard dan zullen ook de strafpunten niet opgelegd worden.

Veilige kopie rijbewijs
U hoeft niet te vrezen dat uw persoonsgegevens misbruikt worden nadat u deze gegevens aan een (buitenlandse) overheidsinstantie afgeeft, u mag erop vertrouwen dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Irrelevante gegevens, zoals het BSN kunt u mijns inziens onleesbaar maken, daarnaast wordt op de kopie vermeld met welk doel de kopie van het rijbewijs is afgegeven. Er zijn in mijn optiek geen redenen om informatie op het rijbewijs onleesbaar te maken. Als u ervoor kiest om bepaalde gegevens weg te laten loopt u het risico dat de kopieën niet geaccepteerd worden. In dat geval bent u mogelijk te laat met het aanleveren van de gegevens en kan een additionele boete worden opgelegd.

Conclusie
U heeft een geldboete gekregen voor een snelheidsovertreding in Italië, daarnaast zijn 3 strafpunten opgelegd aan de bestuurder. Het is van belang dat de verklaring omtrent de feitelijk bestuurder tijdig invult en instuurt. Het niet voldoen aan de informatieplicht is een zelfstandig strafbaar feit. U kunt irrelevante informatie op de kopie van het rijbewijs onleesbaar maken, maar loopt daarbij het risico dat het informatieformulier niet geaccepteerd wordt en u daardoor de gevraagde informatie te laat aanlevert.

Voor meer informatie over verkeersboetes uit Italië, verwijs ik u graag naar onze website.