Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Blistering (lakprobleem)

Vraag gesteld door op 11 maart 2021

Bij mijn auto is blistering geconstateerd, mijn auto is 8 jaar oud ,ik heb een lakrapport op laten maken .En daar kwam blistering in vermeld als de oorzaak .Kan ik Citroën Nederland aansprakelijk stellen , omdat zij een ondeugdelijk product hebben verkocht

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs kleine blaasjes in de lak van uw auto ontdekt. U heeft vervolgens een lakschade-rapport op laten stellen. De conclusie van de lakschade expert was dat ‘blistering’ de oorzaak van de lakschade is. U wilt graag weten of u de importeur/fabrikant aansprakelijk kunt stellen en herstel van het lakwerk kunt vorderen.

Blistering
Als er tijdens het spuitproces fouten worden gemaakt, zoals vermenging van de lak met vocht en vuildeeltjes, kunnen er kleine blaasjes ontstaan in de lak. Het lakwerk voldoet, als ‘blistering’ in vastgesteld, in de regel niet aan de redelijke verwachtingen die een consument van het lakwerk van een auto mag hebben. Omdat de oorzaak van ‘blistering’ te herleiden is naar het spuitproces, kan men er tevens vanuit gaan dat het gebrek al bestond bij aflevering van het spuitwerk, aldus onze Automotive Experts.   

Garantie
Garantie is een toezegging van de verkoper dat het product bepaalde eigenschappen heeft en dat u gedurende de overeengekomen periode recht heeft op kosteloos herstel van gebreken. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie. Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst. Vaak wordt er een langere garantieperiode voor het lakwerk overeengekomen dan de garantie op de auto als geheel. Hiervoor gelden dan wel bijzonder voorwaarden.  

Conformiteit
Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs. Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben, is er sprake van non-conformiteit. Als het product bij aflevering niet voldeed aan de overeenkomst, heeft u recht op kosteloos herstel van het gebrek door de verkoper. U zult moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering van de auto. Hoewel het door tijdsverloop steeds lastiger zal zijn om te bewijzen dat de koper het gebrek niet hoefde te verwachten én dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan al bestond op het moment van aflevering, geldt er geen vervaltermijn voor een beroep op non-conformiteit.

Conclusie
Mogelijk blijkt uit de garantievoorwaarden dat er nog een (commerciële) garantie geldt ten aanzien van het lakwerk. In dat geval kunt u de garantiegever aanspreken tot kosteloos herstel van het lakwerk onder garantie. Voor een (verlengde) lakgarantie geldt doorgaans dat de fabrikant/importeur optreedt als garantiegever. Bij een garantieclaim wordt u dan doorverwezen naar een autobedrijf binnen het dealernetwerk van de importeur/fabrikant.

Als er geen (lak)garantie meer geldt kunt u de verkoper van de auto aanspreken tot kosteloos herstel van het gebrek op grond van non-conformiteit. Met het lakschade-rapport kunt u, waarschijnlijk voldoende, aantonen wat de oorzaak van het gebrek is en dat u het gebrek zodoende in redelijkheid niet hoefde te verwachten.

Voor meer informatie over garantie en non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.