Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Blauwe zone in vergunningsgebied

Vraag gesteld door L. van Oostende op 22 maart 2021

Wij wonen (sinds kort) in een wijk waar parkeervergunningen noodzakelijk zijn. Staat aan het begin van de wijk aangegeven. In de wijk is ook een gezondheidscentrum. Hier is een blauwe zone ingesteld van ma tot vr van 8 tot 18 uur. Mijn vraag is of ik buiten de aangegeven tijden hier mag parkeren zonder parkeervergunning en blauwe kaart. Volgens de boa’s die mij hiervoor een bekeuring gaven niet, want het is een vergunningsgebied. Erg onduidelijk want buiten het bord en blauwe strepen staat er niets en moet je het dus maar weten. Ben dus op zoek naar de regelgeving om eventueel in bezwaar te gaan.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een boete gekregen voor het parkeren zonder vergunning in een zone waar parkeren alleen is toegestaan voor vergunninghouders (verkeersbord E9). U bent voornemens bezwaar te maken tegen de boete. De betreffende parkeerplaats was voorzien van een blauwe streep en het zone-verkeersbord E10 met onderbord ma. t/m vr. 08.00 t/m 18.00 uur en u parkeerde daar buiten de aangegeven tijden. U wilt graag weten of een bezwaar zinvol is.

Verkeersbord E10
Als een parkeergelegenheid is voorzien van een blauwe streep en verkeersbord E10 dan geldt dat slechts in de parkeervakken met een blauwe streep geparkeerd mag worden. Op grond van art. 25 lid 5 RVV 1990, mag buiten de op het onderbord genoemde tijden zonder parkeerschijf geparkeerd worden in de parkeervakken met blauwe streep. Binnen de op het onderbord genoemde tijden mag slechts binnen de parkeervakken met blauwe streep met een parkeerschijf en maximaal voor de aangegeven tijdsduur. Het onderbord beperkt de werking van verkeersbord E10.

Verkeersbord E9
Als een parkeergelegenheid is voorzien van verkeersbord E9 dan mag daar slechts door houders van een vergunning geparkeerd worden. Als er parkeervakken zijn dan mag slechts binnen deze parkeervakken door vergunninghouders geparkeerd worden op grond van art. 24 lid 1 sub g jo. art. 24 lid 4 RVV 1990.

Zone-aanduiding
Als boven een verkeersbord het woord ‘zone’ is geplaatst en er verder geen aanduiding van deze zone wordt gegeven, dan geldt het betreffende verkeersbord binnen het gebied dat begrensd wordt door verkeersborden waaruit het einde van de betreffende zone blijkt. Dit volgt uit art. 66 lid 2 RVV 1990.

Jurisprudentie
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vrij recent geoordeeld in een vergelijkbare casus. Buiten de tijden waarop verkeersbord E10 werking heeft gelet op het geplaatste onderbord, heeft zone-verkeersbord E9 werking als de parkeerplaatsen waarop verkeersbord E10 betrekking heeft gelegen zijn binnen de zone ‘parkeren vergunninghouders’. Er is volgens het Hof geen sprake van een onduidelijke verkeerssituatie.

Conclusie
Buiten de tijden waarop verkeersbord E10 werking heeft, geldt de werking van zone-verkeersbord E9. Een zone-verkeersbord verliest alleen haar werking door een verkeersbord ‘einde-zone’ en niet door andere verkeersborden of zone-verkeersborden. Vrij parkeren is pas toegestaan na het passeren van het bord einde zone-parkeren vergunninghouders. Bezwaar is mede gelet op de uitspraak van het Hof niet zinvol. Ik raad u aan om de boete te betalen.