Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanwezigheid van cruisecontrol

Vraag gesteld door op 14 maart 2021

Ik heb een aantal weken geleden een andere auto gekocht en bij jullie in de verzekering gedaan. De auto had volgens de advertentie en het taxatierapport wat ik bij de auto op voorhand had ontvangen cruise-control. Echter nu blijkt dat het er niet opzit. Kan ik hier de verkopende garage aansprakelijk voor stellen en het op zijn kosten alsnog in laten bouwen? Ik hoor graag van u.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een jonge occasion gekocht. Op basis van de advertentie en het taxatierapport dat u voorafgaande aan de koop van de verkoper heeft ontvangen, verkeerde u in de veronderstelling dat de auto was uitgerust met cruise control. Nadat u ontdekte dat er geen cruise control is ingebouwd heeft u de verkoper hierop aangesproken. De verkoper erkent dat de cruise control wel geadverteerd is, maar dat het specifieke voertuig hier niet mee is uitgerust. Ook heeft de verkoper aangegeven dat de auto wel voorbereid is op cruise control en dat dit zodoende kan worden ingebouwd. U wilt graag weten of u van de verkoper kunt eisen dat er alsnog (kosteloos) cruise control wordt ingebouwd.

Ja, u kunt van de verkoper eisen dat hij alsnog voor u kosteloos cruise control inbouwt in het voertuig.

Conformiteit
Een afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Op basis van de beschikbare gegevens moet geconcludeerd worden dat u van de aan u geleverde auto mocht verwachten dat deze was uitgevoerd met cruise control. De advertentie op basis waarvan de koopovereenkomst tot stand is gekomen heeft betrekking op de aan u geleverde auto én de verkoper heeft dit nota bene bevestigd.

Non-conformiteit
Als een afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst voldoet, dan kan de koper op grond van de wet o.a. aflevering van het ontbrekende eisen. De kosten voor aflevering van het ontbrekende kunnen op grond van art. 7:19 lid 2 BW niet aan de koper in rekening worden gebracht.

Conclusie
De aan u geleverde auto voldoet niet (volledig) aan de overeenkomst. Op grond van de overeenkomst mocht u verwachten dat de auto zou zijn uitgerust met cruise control, de aan u geleverde auto is hiermee niet uitgerust. Ik raad u aan om de verkoper aan te spreken tot aflevering van het ontbrekende, aflevering en inbouw van een cruise control systeem, op grond van uw rechten bij non-conformiteit.

Voor een stappenplan bij klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze website.