Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid schade verkochte bootmotor

Vraag gesteld door op 9 maart 2021

In 2018 heb ik in onze boot een, via internet gekochte. motor geplaatst.Adv. zei; met nwe zuigers,lagers enz zo goed als nieuw a € 3200,-. De motor liep als een zonnetje. haalde vermogen, bracht boot op rompsnelheid, rookte niet en liep niet heet bij volle kracht. Boot is nov. 2019 verkocht. Nu feb 2021 klacht koper over olie lekkage. Motor is zonder mij te raadplegen uit de boot genomen en uit elkaar gehaald bij volvo penta dealer. Die adviseerd een totale revisie a € 12000,- Nu kan ik niet bewijzen hoe de motor afgelopen jaar door de nwe eigenaar is behandeld. Er zijn vermoedens van nalatig onderhoud en warmlopen vd motor die de interne schade kunnen veroorzaken. Voor de verkoop is de boot 2x door een expert gekeurd. Daarbij geen opmerkingen over de motor. Als non techneut heb ik de motor niet gecontroleerd af de revisie met nwe zuigers enz juist was. De motor liep aantoonbaar als een zonnetje.Nu deze openligt rijzen er twijfels of die revisie heeft plaatsgevonden. De nwe eigenaar verlangt van mij een aanzienlijke bijdrage in de revisie. Naast dat ik niet weet hoe er in 2019 met de motor is omgesprongen ben ik niet gekend dat de motor eruit gehaald werd en uit elkaar gehaald voor onderzoek. een 2nd opinion leert dat de voorgestelde revisie de motor in nieuwstaat breng. Veel beter dan bij oplevering. Ook ben ik niet in de gelegenheid gesteld om bij een gerenomeerd revisiebedrijf een voorstel te vragen dat waarschijnlijk 2 tot 4 k goedkoper zou zijn.Mijn vraag luidt in 2018 heb ik in onze boot een, via internet gekochte. motor geplaatst.Adv. zei; met nwe zuigers,lagers enz zo goed als nieuw a € 3200,-. De motor liep als een zonnetje. haalde vermogen, bracht boot op rompsnelheid, rookte niet en liep niet heet bij volle kracht. Boot is nov. 2019 verkocht. Nu feb 2021 klacht koper over olie lekkage. Motor is zonder mij te raadplegen uit de boot genomen en uit elkaar gehaald bij volvo penta dealer. Die adviseerd een totale revisie a € 12000,- Nu kan ik niet bewijzen hoe de motor afgelopen jaar door de nwe eigenaar is behandeld. Er zijn vermoedens van nalatig onderhoud en warmlopen vd motor die de interne schade kunnen veroorzaken. Voor de verkoop is de boot 2x door een expert gekeurd. Daarbij geen opmerkingen over de motor. Als non techneut heb ik de motor niet gecontroleerd af de revisie met nwe zuigers enz juist was. De motor liep aantoonbaar als een zonnetje.Nu deze openligt rijzen er twijfels of die revisie heeft plaatsgevonden. De nwe eigenaar verlangt van mij een aanzienlijke bijdrage in de revisie. Naast dat ik niet weet hoe er in 2019 met de motor is omgesprongen ben ik niet gekend dat de motor eruit gehaald werd en uit elkaar gehaald voor onderzoek. een 2nd opinion leert dat de voorgestelde revisie de motor in nieuwstaat breng. Veel beter dan bij oplevering. Ook ben ik niet in de gelegenheid gesteld om bij een gerenomeerd revisiebedrijf een voorstel te vragen dat waarschijnlijk 2 tot 4 k goedkoper zou zijn.Mijn vraag luidt Hoe moet ik dit aanpakken en wat mijn rechten en plichten? Bij voorbaat dank als u hierover uw licht wil laten schijnen. Bij voorbaat dank als u hierover uw licht wil laten schijnen.

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft in 2019 als particulier uw boot verkocht. U had een jaar daarvoor een gebruikte motor in uw boot laten plaatsen. In februari 2021 heeft de koper defecten aan de motor ontdekt en  hieraan reparatiewerkzaamheden laten verrichten zonder u daarvan in kennis te stellen. De koper verlangt nu van u een bijdrage in de kosten van revisie van de motor. U vraagt wat uw rechten en plichten zijn. 

U heeft uw boot in 2019 verkocht aan een particulier. De vraag is wat de koper van de boot mocht verwachten en of de boot daaraan redelijkerwijs aan heeft voldaan. Wat de koper mag verwachten is mede afhankelijk van de ouderdom van de boot en de onderdelen, de prijs die is betaald en of het een nieuwe of gebruikte boot is. Hoe ouder de boot is, des te meer rekening moet worden gehouden met plotselinge gebreken en hoe minder de koper kan eisen.

In geval van verkoop aan een particulier had u de plicht om te vertellen wat u weet of had moeten weten over de staat van de boot. Daarnaast geldt dat de koper hiernaar onderzoek moet doen, bijvoorbeeld een expertise en/of een proefvaart. De boot is tweemaal door een expert gekeurd. Als uit die keuringen niet blijkt dat de motor defecten vertoonde, wordt het lastig voor de koper om u succesvol aan te spreken voor (een deel van) de kosten van reparatie.

Daarnaast had de koper, toen de motor problemen gaf, u hiervan op de hoogte moeten stellen en u de gelegenheid moeten geven het defect te verhelpen of op zijn minst te onderzoeken. Nu hij dit heeft nagelaten en zelf de motor al heeft laten repareren, is het voor u niet meer na te gaan of u inderdaad (gedeeltelijk) aansprakelijk bent.

Het is aan de koper om te bewijzen dat de motor op het moment van levering al defect was en dat dit defect niet door zijn toedoen (oordeelkundig gebruik) of normale slijtage is ontstaan.

Ik raad u aan om de koper een brief te sturen waarin u zijn eis afwijst. U kunt hem erop wijzen dat op het moment van levering de motor in orde was, dat dit blijkt uit de twee expertise en dat hij u eerder had moeten meedelen dat er problemen met de motor waren. Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u de zaak bij hen indienen.  

Voor meer informatie over de koop van een particulier verwijs ik u graag naar onze website.