Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aankoop auto

Vraag gesteld door P. Domen op 18 april 2021

Wij hebben na mondeling overleg over de prijs een akkoord gegeven op de aanschaf van een auto. Wij hebben nu een contract ontvangen met de berekening hoe een en ander is opgebouwd (dit is ons tijdens het gesprek op een kladberekening wel getoont) en nu blijkt dat hoe ik dacht dat het was opgezet, helemaal niet klopt. Dat is mijn fout. Ik heb het verkeerd geinterpreteerd. Dit werd mij pas duidelijk na het lezen van het contract. Contract kan en wil ik dus niet tekenen. Zit ik nu aan de koop vast?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs akkoord gegeven op de koopprijs van een auto. Onlangs ontving u de schriftelijke koopovereenkomst en is u gebleken dat u een aantal zaken verkeerd heeft begrepen of verkeerd zijn uitgelegd door de verkoper. U wilt de door u ontvangen schriftelijke koopovereenkomst niet ondertekenen. U wilt graag weten of u aan de koop vast zit.

Koopovereenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan. Het aanvaarden van een aanbod is in beginsel vormvrij en kan zodoende schriftelijk, langs elektronische weg, mondeling of door een bepaalde gedraging de aanbieder rechtsgeldig bereiken.

Pacta sunt servanda
Overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als er sprake is van een koopovereenkomst dan kan de verkoper de koper aanspreken tot nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst en vice versa.

Bewijs
In Nederland geldt de hoofdregel dat wie stelt moet bewijzen. Als de verkoper in dit geval nakoming van de (verbintenissen) uit de overeenkomst vordert, zal de verkoper moeten bewijzen dat er sprake is van een overeenkomst en dat bepaalde verbintenissen uit deze overeenkomst niet worden nagekomen door de koper.

Conclusie
Er is sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst en de verbintenissen uit de overeenkomst zullen moeten worden nagekomen. De partij die nakoming van bepaalde verbintenissen uit de overeenkomst vordert, zal echter het bestaan van de overeenkomst en het niet nakomen van deze verbintenissen moeten bewijzen. Als de koper ontkent dat er sprake is van een koopovereenkomst, dan zal het in de praktijk lastig zijn voor de verkoper om het tegendeel te bewijzen.  

Graag verwijs ik u voor meer informatie over de koopovereenkomst naar onze website.