Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wettelijke garantie probleem

Vraag gesteld door op 31 januari 2021

In april 2018 heb ik een net 1 jaar oude (feb. 2017) Ford Focus 1.0 EcoBoost Wagon 6V (125 pk) gekocht bij een Ford dealer in Culemborg. De auto is in de jaren daarna in onderhoud geweest bij de Ford dealer in Zeist (mijn woonplaats). In december 2020 kwam tijdens een rit (nog in Zeist) het koppelingspedaal niet meer terug uit ingetrapte toestand, en was verder rijden niet mogelijk. De auto is daarop naar de Ford dealer in Zeist gesleept. De diagnose van Ford Zeist was: een mankement in de drukgroep/druklager. Kosten reparatie (nieuwe koppelingsset) en diagnose: €1243,= .
Ik heb gesteld dat zo'n reparatie wel erg snel is voor een nog geen 4 jaar oude auto met ca. 58000 km op de teller. Ford Zeist stelt dat er geen sprake was van garantie, want de 2 jaar Ford garantie was verlopen, en bovendien was het een slijtageonderdeel, en was mogelijk ook een verkeerde rijstijl de oorzaak (veel met slippende koppeling rijden). Een verzoek tot coulance werd afgewezen, maar op mijn verzoek wel voorgelegd aan Ford NL (omdat ik mij ook beriep op wettelijke garantie).
Ford NL heeft mijn verzoek  afgewezen op grond van te laat uitgevoerd onderhoud: men had een interval van 14 maanden in de onderhoudshistorie gezien, terwijl 12 maanden als norm geldt.
[Nb.: dit is verklaarbaar want de 1e eigenaar heeft de auto binnen een jaar weer ingeruild (eind 2017), waarna de auto tenminste 3 maanden in de showroom van Ford Culemborg heeft gestaan, en pas een (aflever-)onderhoudsbeurt kreeg na verkoop aan mij, in april 2018).
Een beroep op wettelijke garantie wordt door Ford Culemborg afgewezen omdat de auto daar niet is onderhouden en omdat volgens hen de onderhoudshistorie aangaf dat de remvloeistof nooit is vervangen (had na 2 jaar gemoeten).
Wat wellicht meespeelt in deze zaak, is het feit dat onze auto in april 2019 door Ford NL is teruggeroepen naar de garage, wegens problemen met de koppeling (zie RDW code 18S39 – In de koppelingsdrukplaat kunnen barsten ontstaan).  Het is niet ondenkbaar dat het mankement waar ik mee geconfronteerd werd door een ondeugdelijke koppeling (of onderdelen daarvan) veroorzaakt werd, wat dan al vanaf aflevering aanwezig was.
De auto is inmiddels gerepareerd door Ford Zeist: de hoofdkoppelingscilinder achter het pedaal is vervangen en de complete koppelingsset (druklager, drukgroep, koppelingsplaat). Een duidelijke oorzaak kon niet worden aangewezen. De koppelingsplaat was in orde. De “vingers” van de drukgroep waren iets verder ingedrukt vergeleken met een nieuw exemplaar, werd mij gezegd.
NB: vooraf heb ik per e-mail gevraagd éérst naar de hoofdkoppelingscilinder achter het pedaal te willen kijken, zodat als daar de oorzaak lag, de versnellingsbak niet gedemonteerd behoefde te worden.
Graag zou ik van u weten wat redelijkerwijs mijn bijdrage in de kosten zou kunnen zijn, en wie ik aansprakelijk zou kunnen stellen (Ford Culemborg, Ford Zeist of Ford NL?).

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft in 2018 een jonge occasion gekocht bij een dealerbedrijf (Culemborg). Behalve de resterende fabrieksgarantie is geen aanvullende garantie overeengekomen. Na deze aankoop heeft u de auto in onderhoud gegeven bij een dealerbedrijf meer bij u in de buurt (Zeist). Eind 2020 ontdekte u een probleem met het koppelingspedaal. De onderhoudsgarage heeft na diagnose vastgesteld dat er een probleem bestond met de hoofdkoppelingscilinder en dat er een defect in de drukgroep/druklager zat, de koppelingset en de hoofdkoppelingscilinder moesten vervangen worden. De onderhoudsgarage heeft de reparatie uitgevoerd en de kosten hiervoor zijn € 1243,-. De onderhoudsgarage, de verkoper én de importeur zijn niet bereid om (een deel van) de kosten voor deze reparatie te dragen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Fabrieksgarantie
Binnen de fabrieksgarantie kan een koper (meestal) het voorgeschreven onderhoud laten uitvoeren binnen het dealernetwerk, om te voldoen aan de garantievoorwaarden. Ook kunnen de garantiebepalingen worden ingeroepen tegen de bij het dealernetwerk aangesloten ondernemingen.

Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie. Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Conformiteit
Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd. Het recht op levering van een product dat voldoet aan de overeenkomst bestaat in het Nederlands recht alleen tegenover de verkoper.

Gebrek
Gelet op het bouwjaar en het type motor valt uw auto met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in een serie, waarbij problemen met de koppeling én de hoofdkoppelingscilinder berucht zijn. Dit gebrek is bij een groot aantal motoren aanwezig en wordt geacht aanwezig te zijn vanaf het moment van aankoop. Volgens mijn automotive geldt voor beide onderdelen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten. Gelet op de bekendheid van deze problemen is het nota bene aannemelijk dat de gebreken, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig waren toen de auto voor het eerst in het verkeer werd gebracht en derhalve ook aanwezig waren toen u de auto geleverd kreeg.

Non-conformiteit
Als u kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel van de verkoper.

Verlies van rechten
De koper moet de verkoper in de gelegenheid stellen het gebrek te verhelpen. Als de koper dit nalaat en een derde de reparatie laat uitvoeren, verspeelt de koper daarmee zijn rechten. De koper moet de reparatiekosten aan de reparateur betalen en kan deze in beginsel niet verhalen op de verkoper. De verkoper is alleen verplicht de kosten voor reparatie te vergoeden als de verkoper ondanks daartoe te zijn aangemaand, nalaat om aan zijn verplichting tot herstel te voldoen.

Conclusie
Dat de verkoper bevrijd zou zijn van zijn verplichting tot kosteloos herstel, vanwege een niet tijdige verversing van de remvloeistof, is onjuist. Er geldt geen verplichting meer tot kosteloos herstel als ten gevolge van verkeerd gebruik of onvolledig onderhoud een gebrek zou zijn ontstaan. Het remvloeistof- en koppelingsvloeistofcircuit zijn van elkaar gescheiden. Het niet verversen van de remvloeistof kan derhalve geen effect hebben gehad op het gebrek.

Op basis van de mij ter beschikking gestelde gegevens en informatie, had u een sterke rechtspositie gehad ten opzichte van de verkoper. Echter door het doen laten herstellen van de gebreken door uw onderhoudsgarage, heeft u formeel juridisch uw rechten verspeeld.  

Ik raad u desondanks aan om het voorgaande voor te leggen aan de verkoper en aan de onderhoudsgarage en aan te dringen op een coulance regeling. Ook kunt u het voorgaande (nogmaals) voorleggen aan Ford Nederland. Het is immers onredelijk dat u alle kosten voor herstel zelf zou moeten dragen, terwijl er duidelijk sprake is geweest van een ondeugdelijk product. Ik raad u echter af om een procedure aanhangig te maken, gelet op de feiten en omstandigheden acht ik de kans aanzienlijk, op een formele afwijzing van uw vordering.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.