Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wel of niet cruisen?

Vraag gesteld door R. Hogenbirk op 8 januari 2021

Ik heb in februari 2020 een cruise geboekt voor 13 personen. Er was toen nog geen sprake van coronaperikelen. Dit i.v.m. ons 40 jarig huwelijksfeest. Inmiddels heb ik 20% daar op aanbetaald. Het restant zou 31 maart 2021 betaald moeten worden.
Natuurlijk valt het te bezien of alles doorgaat i.v.m. corona, dit vanuit de maatschappij bezien!
Maar, en dit is mijn vraag…. stel dat de maatschappij aangeeft dat het door kan gaan, er wel maatregelen genomen zijn ter voorkoming/verspreiding corona maar dat daardoor mijn cruise er (toch) anders gaat uitzien qua inhoud dan gepland; kan ik dan ook annuleren? En zo ja, ben ik dan mijn aanbetaling kwijt.
Maatregelen die men al gaat nemen zijn bv.:
* excursies alleen met de maatschappij; dus niet op eigen gelegenheid
* misschien helemaal niet aan wal mogen
* buffetrestaurant op andere wijze te gebruiken
* Theaterbezoek op andere wijze etc.
* mondkapjes aan boord
* testen vooraf
* misschien wel bepaalde tijd moeten reserveren zwembad?

Ik heb inmiddels 11 keer gecruised en verwacht dat dit niet de vakantie gaat worden zoals hiervoor en zoals gepland en we onze kinderen willen laten zien.
Daarnaast zou het ook zomaar kunnen zijn, dat er geen vaccin is, of een ieder is ingeënt. Ik wil dan ook niet het leven van mijn kinderen en kleinkinderen in gevaar brengen. Die van mijzelf trouwens ook niet.
Welke mogelijkheden heb ik nu? Mag ik bv annuleren en mijn geld terug vragen of een voucher omdat het niet de reis gaat worden die tevoren was bedacht. Ondanks het feit dat met alle maatregelen de maatschappij het veilig wil doen.
Ik heb er bv. eigenlijk niet zoveel zin in geholpen te worden aan tafel met personeel met maskers etc. En zo is er natuurlijk nog wel meer te noemen. Wat het ook is, het gaat zeker wel een andere cruise worden dan anders en dat wil ik dus eigenlijk niet.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft in februari 2020 een cruise geboekt voor 13 persoenen voor de periode van 4 tot 11 juli 2021. Uiterlijk 31 maart 2021 moet het restant van de reissom worden betaald. Gelet op de (huidige) maatregelen van de cruisemaatschappij, wilt u eigenlijk niet meer gaan. De huidige maatregelen van de maatschappij zorgen dat u niet de cruise kunt maken, zoals u dat had gewild. U wilt graag weten of u de pakketreis kunt annuleren, als ten tijde van de cruise, de beperkende maatregelen nog steeds gelden. Ook wilt u weten wat uw rechtspositie is als u de reis vanwege de maatregelen van de cruisemaatschappij annuleert.

De overeenkomst
Uit de overeenkomst volgt de verbintenis voor de reisorganisatie om de reisonderdelen uit te voeren. Voor de reiziger geldt de verbintenis tot het betalen van de overeengekomen prijs. Uit de wet volgt dat overeenkomsten moeten worden nagekomen.

Nakoming
Uit de overeenkomst volgt dat de cruisemaatschappij u een hut ter beschikking moet stellen, moet zorgdragen dat het cruiseschip langs de bestemmingen reist zoals gespecificeerd en dat er maaltijden worden geserveerd etc. De huidige maatregelen hebben weliswaar het effect dat uw cruise er (heel) anders uit zal komen te zien, maar hebben geen effect op de mogelijke nakoming van de hoofdverbintenissen van de reisorganisator.

Annuleren
De reiziger kan de overeenkomst altijd opzeggen, maar raakt in dat geval een beëindigingsvergoeding verschuldigd. Meestal wordt de beëindigingsvergoeding gestandaardiseerd in de overeenkomst of de daarbij behorende algemene voorwaarden. Hierbij geldt hoe korter voor vertrek geannuleerd wordt, hoe hoger de beëindigingsvergoeding. Volgens de toepasselijke algemene voorwaarden zijn de annuleringskosten tot 60 dagen voor vertrek 20% van de overeengekomen prijs.

Kosteloos ontbinden
De pakketreis kan voor aanvang door de reiziger (kosteloos) worden ontbonden als op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan, buitengewone en onvoorziene omstandigheden zich voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of voor het personenvervoer naar de bestemming.

Als er sprake is van een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid en de reisorganisatie voor aanvang van de reis de overeenkomst opzegt heeft u eveneens recht op teruggave van de overeengekomen en betaalde prijs. Als de reisorganisator de reis opzegt zonder een beroep op overmacht, heeft u daarnaast recht op een schadevergoeding.

Onduidelijk
Het is nog niet te zeggen hoe de situatie rondom het coronavirus in juli dit jaar zal zijn. Het is op dit moment nog te vroeg om van de reisorganisator te kunnen verlangen dat hij uitsluitsel geeft over de uitvoering van de pakketreis in juli.

Conclusie
U kunt de pakketreis annuleren, maar raakt dan een beëindigingsvergoeding verschuldigd. Als u ten minste 60 dagen voor aanvang van de reis annuleert, dan is de beëindigingsvergoeding gelijk aan 20% van de overeengekomen prijs. Op dit moment kunt u de reis nog niet kosteloos ontbinden. Bovendien is het de vraag of u uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden kosteloos kunt ontbinden. De reisorganisator kan immers zijn hoofdverplichtingen nakomen. Waarschijnlijk zijn de gewijzigde omstandigheden onvoldoende om ontbinding te rechtvaardigen.

Vanuit juridisch oogpunt kunt u op dit moment alleen annuleren tegen de beëindigingsvergoeding conform de algemene voorwaarden. Ik raad u aan om in overleg te treden met de reisorganisator om de mogelijkheden te bespreken. Mogelijk kunt u afspraken maken over de annuleringsvoorwaarden en overeenkomen dat u tot bijvoorbeeld twee weken voor vertrek kunt besluiten de reis te annuleren tegen de huidige annuleringskosten.