Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verlopen rijbewijs i.v.m. te late keuring CBR

Vraag gesteld door op 20 februari 2021

Sinds 12 jaar is bekend dat ik MS heb, maar ik heb hier niet veel last van. Bij het verlengen van mijn rijbewijs zag ik dat ik dit moest melden. Dit heb ik gedaan. Vervolgens moest ik een keuring bij een neuroloog (111 euro). Deze afspraak heb ik 15 januari gehad. De neuroloog constateerde dat er geen bezwaar was tegen verlenging van mijn rijbewijs. Het CBR heeft blijkbaar niet veel vertrouwen in experts, want vervolgens kreeg ik rond 23 januari bericht dat ik een rijtest in mijn eigen auto moet doen. Via de website van het CBR zou ik een afspraak kunnen maken... De eerste gelegenheid was begin juni. Bij telefonisch contact bleek dat de eerste mogelijkheid voor deze rijtest op 9 juni a.s. is. Ik heb aangegeven dat mijn rijbewijs op 2 maart verloopt en dat ik wel van mijn auto afhankelijk ben om op mijn werk te komen... De mijnheer van het CBR antwoordde daarop dat het dan te hopen was dat de Europese wetgeving werd aangepast... Mag het CBR advies van een deskundige negeren en een eigen keuring verplicht stellen? Als zij zelf zo achter lopen bij de rijtesten, ben ik dan de dupe en mag ik inderdaad tussen 2 maart en 9 juni geen auto rijden?

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U moet uw rijbewijs verlengen. U hebt een verklaring van een medisch deskundige dat er geen bezwaar is tegen de verlenging. Het CBR vindt dat u eerst nog een rijtest moet doen. U vraagt of het CBR het advies van de deskundige mag negeren en alsnog een rijtest verplicht stellen.

Mag het CBR een rijtest verplicht stellen?
Ik begrijp dat het voor u een vervelende gang van zaken is, het lijkt net alsof het CBR een advies van een deskundige negeert. Maar hoe vervelend het voor u ook is, het is toegestaan dat het CBR na het advies van de neuroloog ook het afleggen van een rijtest verplicht stelt. Daar moeten wel aanknopingspunten voor zijn. Of die er zijn, dat kunnen wij niet beoordelen omdat het CBR daarvoor zijn eigen afwegingskader heeft en wij die kennis ook niet in huis hebben.

Mijn advies zou zijn om het CBR te vragen naar hun reden van bezorgdheid waardoor ze u een rijtest willen laten afleggen. U kunt via 'mijn cbr.nl' de status van uw aanvraag en uw documenten inzien. 

Signaal afgeven
Uw signaal over de consequenties van de lange wachttijden bij rijtesten (tijdelijk geen auto mogen rijden terwijl u daar voor uw werk afhankelijk bent) stuur ik ter kennisgeving door naar onze belangenbehartigers. Zij verzamelen namelijk de individuele klachten van leden over het CBR om hun collectieve belangenbehartiging naar het CBR en de politiek beter te kunnen uitvoeren.