Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Valt kapotte motor onder BOVAG Garantie?

Vraag gesteld door op 22 januari 2021

Als je een auto koopt bij een bovag garage, en binnen 1 maand gaat de motor van de auto kapot, valt dit dan onder de bovag garantie? Dus dat de garage de gehele kosten van de motor en reperatie op zich moet nemen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Er is een maand geleden een occasion gekocht bij een BOVAG autobedrijf. U wilt graag weten wat de rechtspositie van de koper van een auto is, als de motor binnen één maand na aflevering van de auto vervangen moet worden.

BOVAG-voorwaarden
Het kopen van een occasion bij een BOVAG-autobedrijf heeft o.a. dat de algemene voorwaarden duidelijk zijn dat als u een geschil krijgt met de verkoper, u dit geschil kunt voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen. Het kopen van een occasion bij een BOVAG-autobedrijf betekend echter niet automatisch dat er sprake is van BOVAG-garantie op het voertuig.

BOVAG-garantie
Bij BOVAG-autobedrijven kunt u als onderdeel van de koopovereenkomst, BOVAG-garantie overeenkomen. Tot 1 april 2018 werd bij occasions vanaf € 4.500,- of vanaf 35% van de cataloguswaarde, automatisch BOVAG-garantie gegeven, tenzij partijen hier uitdrukkelijk vanaf zagen. Sindsdien moet een BOVAG-garantie uitdrukkelijk zijn overeengekomen en wordt in de praktijk BOVAG-garantie aangeboden als een extra dienst, vaak tegen betaling.

Garantie
Als bij de koop garantie is overeengekomen, dan valt een noodzakelijke vervanging van de motor (binnen één maand na aflevering), in de regel onder de BOVAG-garantie. De verkoper/garantiegever zal het gebrek moeten verhelpen door een andere motor te plaatsen, zodat de auto weer voldoet aan hetgeen de koper daarvan mocht verwachten op grond van de overeenkomst.   

Alleen als de koper kan aantonen dat het gebrek aan de motor het gevolg is van verkeerd gebruik door de koper, dan hoeft hij niet over te gaan tot kosteloos herstel. Zowel niet waarneembare gebreken als herstel van gebreken die gedurende de garantieperiode zijn ontstaan ten gevolge van normaal gebruik, vallen onder de BOVAG-garantie. Alleen reparatie of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van gebruikelijke onderhoudsbeurten zijn uitgesloten van de garantie. Als de koper echter kan aantonen dat de vervanging noodzakelijk is als gevolg van een gebrekkige uitvoering van de onderhoudsbeurt bij aflevering, valt het herstel alsnog onder de BOVAG-garantie.    

Non-conformiteit
Naast een eventuele overeengekomen garantie heeft de koper ook wettelijke rechten. Uit de wet volgt dat de koper recht heeft op een product dat voldoet aan de overeenkomst en aan de redelijke verwachtingen die de koper op grond van de overeenkomst mocht hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper van een auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de betaalde prijs, het bouwjaar en de kilometrage. In de eerste 6 maanden na aankoop bestaat bij de consumentenkoop bovendien het vermoeden dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering van de auto. De koper hoeft in die periode dus niet te bewijzen dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aankoop. Als de koper kan aantonen dat er sprake is van een gebrek dat hij niet hoefde te verwachten is er dan sprake van non-conformiteit. Als de koper echter kan bewijzen dat het gebrek door toedoen van de koper is ontstaan, dan hoeft de verkoper het gebrek niet te verhelpen.

Conclusie
Als er sprake is van BOVAG-garantie zal de noodzakelijke vervanging van een motor binnen één maand na aflevering, onder deze garantie moeten worden uitgevoerd. Als er geen garantie is overeengekomen kan een beroep worden gedaan op de rechten van de consumentenkoper bij non-conformiteit, kenbaar binnen 6 maanden na aflevering. In beide gevallen geldt dat de verkoper alleen niet tot kosteloos herstel gedwongen kan worden, als de koper zelf schuld heeft aan het gebrek aan de motor.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze website.