Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Tweedehands auto binnen 8 maanden motor kapot

Vraag gesteld door op 11 februari 2021

Ik heb in juni 2020 een 2ehands landrover defender uit 2008 gekocht met 2,4 TDI dieselmotor voor ca.  €25.000.
Km stand 285000. Ivm plots ratelend geluid gisteren naar garage. Na verwijderen carterpan blijkt er veel speling op de krukas. Wrs kapotte lager. Dit onderdeel vervangen betekent dat hele motor uit elkaar moet daarom advies om een nieuwe gereviseerde motor er in te zetten. Kosten ca  €6500,= inclusief btw.
Hier moet ik wel even van slikken. Vraag 1: Kan ik nog iets verhalen op de verkoper? Binnen 9 maanden na aankoop zo’n reparatie? Of is het gewoon dikke pech en all in the game bij dit soort transacties?
Vraag 2: Wat mag ik verwachten van een revisie motor zit 1 jaar garantie op. Is dat gebruikelijk?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Ongeveer 9 maanden geleden heeft u een tweedehands auto gekocht uit 2008 (Landrover Defender 2.4 TDi) met 285.000 km op de teller. U bent geen garantie overeengekomen met de verkoper. Onlangs hoorde u een vreemd geluid in de motor. Na onderzoek door uw onderhoudsgarage is gebleken dat de lagers defect zijn. Het vervangen van de lagers is zeer arbeidsintensief en volgens uw onderhoudsgarage is het voordeliger om een gereviseerde motor te plaatsen. Na het plaatsen van de gereviseerde motor geeft uw onderhoudsgarage één jaar garantie. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de verkoper van de auto met betrekking tot de kosten voor de revisiemotor. Ook wilt u graag weten of één jaar garantie op een revisiemotor gebruikelijk is.

Conformiteit
Op grond van de wet recht op een product dat aan de redelijke verwachtingen voldoet, die de koper op grond van de overeenkomst mocht hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper van een auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de betaalde prijs, het bouwjaar en de kilometrage. Het is aan de koper om te bewijzen dat er sprake is van een gebrek, dat hij dit gebrek in redelijkheid niet hoefde te verwachten én dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan, aanwezig was op het moment dat de auto werd geleverd.

Verwachtingen en bewijslast
Gelet op de leeftijd en kilometerstand, zijn de verwachtingen die de koper in redelijkheid van deze auto mocht hebben beperkt. Dat er defecten kunnen ontstaan na een zeker tijdsverloop en kilometrage is een gegeven. Het is zodoende de vraag of er sprake is van een gebrek wat de koper op grond van de overeenkomst in redelijkheid niet hoefde te verwachten. Hierbij komt dat, gelet op het tijdsverloop tussen de levering van de auto en de ontdekking van het gebrek, het erg lastig zal zijn om te bewijzen dat het gebrek al aanwezig was toen u de auto geleverd kreeg.

Garantie op revisiemotor
Het is gebruikelijk dat op een revisiemotor een beperkte garantie wordt gegeven van één jaar. Hiermee is niet gezegd dat als zich een gebrek voordoet in deze motor na verval van de garantie een beroep op non-conformiteit bij voorbaat kansloos is. Na het plaatsen van een revisiemotor geldt ten aanzien van deze motor dat als er sprake is van een gebrek wat u niet hoefde te verwachten én dit gebrek al aanwezig was toen u de motor kocht, u recht heeft op kosteloos herstel van dat gebrek aan de motor. Na een kundig uitgevoerde motorrevisie is de betreffende motor weer zo goed als nieuw. Dat betekend dat u bij normaal gebruik en onderhoud een levensduur van ten minste 250.000 km mag verwachten bij het betreffende type motor.

Conclusie
Op grond van de overeenkomst mocht u in redelijkheid niet hetzelfde verwachten van uw auto als wanneer u een jonger exemplaar met minder kilometers op de teller had gekocht. Omdat de bewijslast ten aanzien van de redelijke verwachting én van de aanwezigheid van het gebrek bij aankoop, bij u ligt, verwacht ik dat een claim op grond van non-conformiteit niet zal slagen. Uiteraard kan het geen kwaad om de verkoper op de hoogte te brengen van het euvel en aan te sturen op een coulance regeling. Vaak zal de verkoper dan wel eerst het gebrek willen beoordelen en tevens de reparatie werkzaamheden willen uitvoeren. Als u iets met de verkoper wilt bereiken is het dus raadzaam hem in de gelegenheid te stellen iets met het gebrek te doen.

De aangeboden garantietermijn op de revisiemotor is in overeenstemming met de gebruikelijke garantietermijn. Naast en na afloop van een reguliere garantie heeft u ook wettelijke rechten. Mocht de revisiemotor gebrekkig blijken na afloop van de garantie dan betekend dit niet automatisch dat u voor de herstelkosten opdraait.

Graag verwijs ik u voor verder informatie over uw rechten bij non-conformiteit naar onze website.