Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Terugkerend probleem aandrijfassen Tesla Model X

Vraag gesteld door op 12 januari 2021

Ik ben eerste eigenaar van een Tesla Model X uit juni 2017. Na 8 maanden, bij 23.000 km ging de auto schokken en trillen bij het normaal accelereren. Tesla had daar op dat moment geen blijvende fix voor maar heeft in juli 2018 onder garantie beide aandrijfassen en stabilisatoren vóór vervangen, met de mededeling dat het probleem daar alleen tijdelijk mee verholpen zou zijn. Er zou gewerkt worden aan een betere motor unit die het probleem blijvend zou moeten verhelpen. Het schokken en trillen kwam na een maand of acht inderdaad terug. Weer 8 maanden later kwam het bericht dat er een vernieuwde motor unit was die het probleem zou verhelpen. Tesla heeft hier een officieel servicebericht over gepubliceerd waarmee ze erkennen dat de motor unit in aanleg ondeugdelijk was. Begin december 2019 (bij 68000 km) heeft Tesla opnieuw beide aandrijfassen en stabilisatoren vervangen op hun kosten. Met de belofte dat het probleem verholpen zou zijn. Nu, een jaar later is het probleem weer terug en heb ik weer beide aandrijfassen en stabilisatoren moeten laten vervangen. Reparatiekosten 3000 euro. Tesla beroept zich op het verstrijken van de garantietermijn (4 jaar of 80000 km) maar ik ben van mening dat dit geen normale slijtage is en Tesla dit op haar kosten moet repareren. Bovendien stelt Tesla op haar website dat ze 8 jaar garantie geven op accu en aandrijving. Mag ik ervan uitgaan dat aandrijfassen onder 'aandrijving' vallen? En wat is de normale levensduur van aandrijfassen? Had ik bij de aanschaf van de auto redelijkerwijs kunnen verwachten dat ik elke 20 à 25000 km zo'n dure reparatie voor mijn kiezen zou krijgen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft sinds 2017 een Tesla Model X. Binnen het eerste jaar na aankoop zijn de aandrijfassen onder garantie vervangen als tijdelijke oplossing voor een probleem in de aandrijfunit. Zodra de verbeterde aandrijfunit beschikbaar was is deze in uw auto geplaatst. Eind 2019 zijn opnieuw de aandrijfassen vervangen onder garantie. Na deze vervanging zou het probleem definitief verholpen zijn. Onlangs is opnieuw geconstateerd dat de aandrijfassen vervangen moeten worden. Dit keer zijn de reparatiekosten begroot op € 3000,- voor uw rekening. U wilt graag weten of u aanspraak maakt op een kosteloze vervanging.

Fabrieksgarantie
Voor wat betreft de fabrieksgarantie op aandrijving en accu, vrees ik dat u aan het kortste eind zult trekken in geval van een procedure. Hoewel de verwarring naar aanleiding van de informatie op de website begrijpelijk is, staat in de garantievoorwaarden opgenomen dat het 'verlengde' garantie (8 jaar of 240.000 km) beperkt is tot de accu en de aandrijfeenheid (m.a.w. de elektromotor). Hoewel de aandrijfas wel tot de 'aandrijving' behoort, is de garantie in mijn optiek voldoende duidelijk beperkt tot de aandrijfeenheid. 

Voor de onderdelen anders dan de aandrijfeenheid en de accu, geldt de 'beperkte garantie van 4 jaar of 80.000 km. Hoewel u nog binnen de 4 jaar na aankoop valt, verwacht ik, gelet op de weergegeven historie dat u op basis van het aantal gereden kilometers buiten de garantietermijn valt. Een beroep op de overeengekomen garantie raad ik om die reden af.

Conformiteit
Voor een aandrijfas geldt een gemiddelde levensduur van 100.000 km tot een autoleven lang. Dat de aandrijfas in kwestie niet de verwachte levensduur behaalt heeft, betekend echter niet dat dit vermoeden van een ondeugdelijke aandrijfas voldoende is voor een succesvol beroep op non-conformiteit, zie hiervoor o.a. deze uitspraak van de geschillencommissie. Een vordering tot kosteloos herstel op grond van non-conformiteit is daarmee niet kansloos.

Bewijs
Als u kunt aantonen, bijvoorbeeld door een technische expertise te laten verrichten, dat er sprake is van een gebrek wat u op grond van de overeenkomt in redelijkheid niet hoefde te verwachten en welk gebrek, althans de oorzaak daarvan, al aanwezig was bij levering van het onderdeel en/of de auto als geheel, dan kunt u kosteloos herstel van het gebrek verlangen.

Hoewel de bewijslast bij u ligt en de ‘slijtage’ van de aandrijfassen grotendeels afhankelijk is van het gebruik van de auto (regelmatig snel optrekken vanuit stilstand, legt een extra belasting op de aandrijfassen), zie ik met name door de herstelhistorie binnen de garantie, wel kansen.  

Conclusie
Resumerend, mijns inziens is een beroep op de garantie niet zinvol. Een vordering uit hoofde van artikel 7:17 jo. 7:21 BW biedt wel kansen. De bewijslast ten aanzien van het gebrek, dat u het gebrek niet hoefde te verwachten én dat het gebrek al aanwezig was op het moment van levering ligt bij u. Een technisch onderzoek naar de aandrijfassen kan het nodige bewijs mogelijk leveren. Let wel op, in de basis is de mate van slijtage van de aandrijfassen in grote mate afhankelijk van gebruik. Hierdoor zal extra nadruk komen te liggen op uw bewijsvoering.

Ik raad u aan om in overleg met de verkoper onderzoek te laten doen naar de oorzaak van het gebrek waardoor de aandrijfassen opnieuw moeten worden vervangen. Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat u iedere 25.000 km de aandrijfassen moet laten vervangen. 

Als de verkoper niet bereid blijkt tot een gezamenlijk onderzoek, kunt u overwegen het geschil voor de geschillencommissie te brengen. Ook kunt u overwegen om uw klacht aan te melden bij een van diverse claimstichtingen die een procedure voorbereiden tegen Tesla, vanwege de bedenkelijke kwaliteit van de auto en de gebruikte onderdelen.