Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade aan uitlaat en sensoren

Vraag gesteld door op 28 januari 2021

Vanwege een terugkerende storing inspuiting controleren hebben wij ons auto naar de garage gebracht. Na het uitlezen van storing kon de monteur niet direct vaststellen wat het probleem was. Na naderbonderzoek bleek dat de roetfilter verstopt was en al 85000 km niet geregenereerd was geweest. Daarop werd opdracht handmatig via computer gegeven om te regenereren. Tijdens dit proces was de roetfilter en uitlaat zo heet geworden dat een gat in de uitlaat is gebrand en dat in de roetfilter stukken zouden zijn afgebroken.  De vraag is of de garage voor deze schade verantwoordelijks is? Hebben zij tijdens dit proces niet opgelet en hadden ze kunnen ingrijpen maar dit niet gedaan waardoor de schade is ontstaan of kan dit gebeuren en zijn zij niet aansprakelijk

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Naar aanleiding van een terugkerende storing heeft u uw auto naar een garagebedrijf gebracht. Na onderzoek door deze garage bleek dat het roetfilter verstopt was. De automatische regeneratie had al 85.000 km niet plaatsgevonden. De garage heeft vervolgens handmatig de regeneratie van het roetfilter gestart. Het roetfilter is vervolgens onherstelbaar defect geraakt en als gevolg van de oververhitting moet de uitlaat worden vervangen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Schade
De hoofdregel in Nederland is dat iedere persoon zijn eigen schade draagt, tenzij bewezen kan worden dat een ander aansprakelijk is voor de geleden schade.

Schade tijdens de reparatie
U heeft uw auto ter reparatie aangeboden aan de garage en tijdens de reparatie werkzaamheden is schade ontstaan. Dat de schade (nog) niet aanwezig was toen u de auto ter reparatie aanbood is onvoldoende om vast te stellen of de garage aansprakelijk is voor de schade. U zult moeten bewijzen dat de garage een verwijtbare fout heeft gemaakt.

Regeneratie
Omdat het filter verstopt zat en al geruime tijd geen regeneratie van het filter had plaatsgevonden was er sprake van een aanzienlijk risico op schade, bij handmatige regeneratie van het filter. Van een professioneel garagebedrijf mag worden verwacht dat voor een alternatieve oplossing wordt gekozen, aldus onze automotive experts.

Roetfilter
Dat het roetfilter defect is geraakt bij het uitvoeren van de werkzaamheden, neemt niet weg dat het roetfilter (al geruime tijd) aan vervanging toe was. De kosten voor vervanging van het roetfilter behoren, ondanks de verwijtbare fouten van de garagist, voor eigen rekening te blijven.

Conclusie
Het uitvoeren van de ‘handmatige’ regeneratie in de wetenschap dat het roetfilter verstopt zat en al geruime tijd niet geregenereerd was, kwalificeert mijns inziens als een verwijtbare fout van het garagebedrijf. De schade die is ontstaan als gevolg van deze verwijtbare fout kunt u mijns inziens verhalen op het garagebedrijf. Het roetfilter zelf had vermoedelijk eerdaags vervangen moeten worden. Mijns inziens kunt u die kosten niet verhalen.

Ik raad u aan om in overleg met het garagebedrijf te zoeken naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als u er onderling niet uitkomt, raad ik u aan om het garagebedrijf aansprakelijk te stellen voor de schade die is ontstaan door oververhitting van het roetfilter als gevolg van de regeneratie. Als het garagebedrijf is aangesloten bij de BOVAG, dan kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.

Voor meer informatie over klachten na onderhoud, verwijs ik u graag naar onze website.