Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijbewijs

Vraag gesteld door op 29 januari 2021

Ik heb een vraag over het verlengen van een verlopen rijbewijs. Door een herseninfarct mag ik geen auto meer besturen (zit nog in revalidatie) mijn rijbewijs is eind 2020 verlopen hoe lang mag mijn rijbewijs zijn verlopen zonder dat ik een nieuw examen moet doen? Ik lees bij de cbr dat als een rijbewijs is afgegeven voor 1980 en verlopen is voor 1985 je opnieuw examen moet doen op de anwb site staat dat dit niet geldt voor nieuwere rijbewijzen. Mijn rijbewijs is afgegeven in 2010. En verlopen in 2020. Nu is mijn vraag stel dat ik uitga van het slechtste scenario en de neuroloog zegt u mag pas over 10 jaar weer autorijden na een rijtest en rij lessen , mag mijn rijbewijs dan nog verlengd worden ?  Graag uw advies. 
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs bent u getroffen door een herseninfarct, uw arts heeft u verteld dat u tijdens het revalidatieproces geen auto mag rijden. De geldigheid van uw rijbewijs is verlopen en de informatie over het aanvragen van een nieuw rijbewijs is voor u onduidelijk. U wilt graag weten onder welke voorwaarden u een nieuw rijbewijs kunt aanvragen.

Geldigheid rijbewijs
Een rijbewijs wordt afgegeven voor een bepaalde periode. Na deze periode kan de betreffende bestuurder geen geldig rijbewijs (meer) tonen en is het niet (meer) toegestaan om de voertuigen in de categorie waarvoor de geldigheid van het rijbewijs is verlopen, te besturen.

Verlengen rijbewijs
De houder van een verlopen rijbewijs kan een nieuw rijbewijs aanvragen zonder opnieuw examen te doen, tenzij het verlopen rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren vóór 30 juni 1985. De aanvrager van het rijbewijs moet rijvaardig en rijgeschikt zijn bevonden.

Rijvaardigheid
Een rijbewijs wordt afgegeven na beoordeling van de rijvaardigheid en de rijgeschiktheid. Met examens wordt de rijvaardigheid getoetst. Als een persoon rijvaardig is bevonden, blijft deze persoon in beginsel rijvaardig, ongeacht of hij de houder is van een geldig rijbewijs.

Rijgeschiktheid
De rijgeschiktheid wordt door het CBR vastgesteld op basis van de gezondheidsverklaring. U moet een gezondheidsverklaring invullen bij de aanvraag van het eerste rijbewijs en na het behalen van een nieuwe categorie op het rijbewijs. Hiernaast zijn er een aantal situaties waarbij de gezondheidsverklaring moet worden ingevuld bij het verlengen of omwisselen van het rijbewijs, waaronder als de aanvrager een medische aandoening of als u gezondheidsklachten heeft die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Medische aandoening en gezondheidsklachten
In de Regeling eisen geschiktheid 2000 worden een aantal aandoeningen die de rijvaardigheid beïnvloeden en wordt beschreven onder welke voorwaarden waaronder toch deelgenomen kan worden aan het verkeer. Uit deze regeling volgt dat een persoon na een hartinfarct in ieder geval 4 weken ongeschikt is om aan het verkeer deel te nemen. Als er geen klachten meer zijn na het herstel van een hartinfarct kan de aanvrager, na een medische keuring, rijgeschikt worden verklaard.   

Conclusie
Na een volledig herstel van het hartinfarct kunt u het verlopen rijbewijs verlengen. Uw laatste rijbewijs was geldig tot 2010 (dus na 30 juni 1985) en u hoeft dus niet opnieuw uw rijvaardigheid aan te tonen. Bij de aanvraag van het rijbewijs moet wel een gezondheidsverklaring worden ingevuld. Na een medische keuring kan de aanvrager van het rijbewijs rijgeschikt worden verklaard. Het CBR kan naast de medische keuring bepalen dat u aan een rij-test moet deelnemen.

Voor meer informatie over het verlengen van uw rijbewijs en de gezondheidsverklaring, verwijs ik u graag naar de website van het CBR.