Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onterechte CIS meldingen

Vraag gesteld door G. v.d. Berg op 28 januari 2021

Aantal cis meldingen gekregen betreffende verkeersincidenten. Bij geen van deze incidenten (aanrijdingen) lag de schuldvraag bij mij en was de schade verhaalbaar op de tegenpartij.
Ik werd desondanks niet geaccepteerd door een verzekeraar met als enig motief de cis meldingen.
Op mijn verzoeken deze meldingen te beoordelen en te verwijderen (hetgeen volgen cis mogelijk is) wordt negatief gereageerd. Wat kan ik hier verder aan doen?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs heeft een verzekeringsmaatschappij de aanvraag voor een autoverzekering afgewezen op grond van de CIS-registraties op uw naam. Deze registraties zijn het gevolg van aanrijdingen waarbij u als slachtoffer betrokken bent geweest. Steeds is de wederpartij aansprakelijk geweest voor uw schade. De verzekeringsmaatschappij die de CIS-registraties heeft doen opnemen in het CIS-register is niet bereid om deze registraties te verwijderen.  U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

CIS-registratie
De Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) bewaart registraties voor deelnemende verzekeraars en hun gevolmachtigde. Het doel hiervan is om deelnemers te ondersteunen bij het optimaliseren van het acceptatiebeleid. Voor claimmeldingen geldt dat deze ongeacht de schuld en ongeacht de dekking van de verzekering door CIS geregistreerd kunnen worden. Het acceptatiebeleid van veel (auto)verzekeraars is o.a. afhankelijk van de registraties bij CIS.

Aanhouden van registraties
Er is voor uw huidige verzekeraar geen reden om de registraties aan te passen. Feitelijk bent u betrokken geweest bij eerdere ongevallen en de meldingen bij CIS zijn zodoende correct. Bovendien zal in de algemene voorwaarden zijn opgenomen in welke gevallen een schademelding wordt geregistreerd en in welke gevallen een schademelding kan worden verwijderd.

De schuldvraag doet bij de zogenoemde claimmeldingen in CIS niet ter zake, de meldingen zijn neutraal. Het Kifid heeft in een eerdere geschillenprocedure geoordeeld dat de verzekeringsmaatschappij niet gedwongen kan worden om schademeldingen te verwijderen of om aanvullende opmerkingen te doen plaatsen met betrekking tot de aard van de schademelding(en).

Acceptatie van verzekerden
Het is aan de verzekeringsmaatschappij om te bepalen of, hoe en in hoeverre CIS-registraties meewegen in het acceptatiebeleid. Meestal zal dit in de algemene voorwaarden zijn opgenomen. Uiteindelijk is ook een verzekeringsmaatschappij vrij in haar beslissing om wel of geen verzekeringsovereenkomst aan te gaan. Wel heeft u recht op een gemotiveerde afwijzing.

Verplicht WAM-verzekerd
De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen verplicht de bezitter van een motorrijtuig en degene op wiens naam een motorrijtuig in het kentekenregister is ingeschreven tot het afsluiten van een verzekering. Als het niet mogelijk is om een verzekering af te sluiten in de reguliere verzekeringsmarkt, kan de verplichte verzekering worden afgesloten bij de Vereende.

Conclusie
U kunt de verzekeraar die de CIS meldingen heeft geregistreerd niet verplichten de meldingen te verwijderen of aan te passen. Ook kunt u een verzekeringsmaatschappij niet dwingen tot het aangaan van een verzekeringsovereenkomst. U bent wel verplicht tot het verzekeren van een motorrijtuig. Als u geen verzekering kunt afsluiten of behouden ten gevolgen van de CIS-meldingen in de verzekeringsmarkt, dan kunt u de verzekering afsluiten bij de Vereende.  

Voor meer informatie over de weigering van een autoverzekering, verwijs ik u graag naar onze website.