Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Olieverbruik

Vraag gesteld door op 24 februari 2021

Olieverbruik Citroën Cactus 2016 (PureTech 110 PK Turbo)

Beste ANWB-expert,
In juli 2016 heb ik een nieuwe Citroën Cactus gekocht. Deze is keurig onderhouden bij de Citroëndealer in Groningen en heeft inmiddels 167.000 kilometer achter de rug. Ik loop echter al lang tegen een groot probleem aan. Dit probleem is dermate groot dat de Citroën-dealer aangeeft dat er een nieuwe motor in de auto gezet moet worden. Hierbij geven ze aan dat het misschien wel verstandiger is een andere auto aan te schaffen.

Het probleem van de auto zit ‘m in het olieverbruik, dit is extreem. De dealer geeft aan dat ze een verhoogde olieverbruik vaker tegenkomen, maar dat ze het nog nooit zo extreem hebben meegemaakt. In hoeverre dat waar is, weet ik natuurlijk niet. Waar ik in het begin de olie bijna nooit hoefde bij te vullen, moet ik dit nu wekelijks doen. Dat is met de aanbevolen Total Quartz Ineo First 0W30 geen pretje voor de portemonnee. De Total om de hoek doet goede zaken.

Om helderheid te krijgen over het exacte verbruik, moest dit door de dealer gemeten worden. Elke keer dat er bijgevuld moest worden, moest ik bij de dealer langskomen om bij te vullen. Hieruit kwam een gemiddelde van 1 liter motorolie per 1000 km. Dat vonden ze bij de dealer al erg veel. Het probleem konden ze niet vinden zonder dat ze in het motorblok gingen kijken. Omdat dit een grote en dure operatie is, kwamen ze met het voorstel om met drie middeltjes (naam ben ik kwijt) de motor een soort van te reinigen en te beschermen. Hierbij werd ook de olie ververst en het oliefilter vervangen. Kosten ruim 300 euro. De eerste weken leek dit iets te helpen (het weer was toen ook kouder), maar met de stijging van de temperaturen is het verbruik hoger dan ooit: Nadat de dealer de olie weer had bijgevuld heb ik 1300 km gereden en heb al twee liter olie moeten toevoegen, waarbij ik het nog niet tot het maximum heb gedaan. Kortom, hij verbruikt nu zeker 1 liter per 650 km, maar gezien ik hem niet tot het maximum heb gedaan, is het vermoedelijk zelfs nog wat meer.

Dit is niet het eerste probleem met de motor. De auto schokt en stottert af en toe. Dat doet hij al vanaf het begin (ongeveer elke 15.000 km), maar dat gebeurt nu ook met grote regelmaat. De dealer ziet er geen problemen in.

Daarnaast is de auto er rond de 75.000 km al mee opgehouden midden op de snelweg. Door de ANWB is de auto toen bij de dealer gebracht en daar bleek het probleem te liggen met de distributieriem die door de olie loopt. Deze was stuk. Doordat het een ontwerpfout/productfout was, nam Citroën de kosten van de reparatie (o.a. vervangen van distributieriem, pakking oliefilter, oliecarter, vacuümpomp, interieurfilter, doppen, bouten) voor zich. Daar waren we natuurlijk blij mee, maar sindsdien is het olieverbruik wel omhoog gegaan, waarbij vooral sinds afgelopen zomer het verbruik erg hoog is.

De Citroën-dealer in Groningen heeft het probleem voorgelegd aan Citroën Nederland, maar deze wil het überhaupt niet in behandeling nemen omdat de auto de kilometerstand van 150.000 al gepasseerd is. Dit is een grens die Citroën Nederland intern als harde grens heeft voor een eventuele coulanceregeling. Voor de goede orde: ik heb dit probleem vóór de 150.000 km aan de dealer doorgegeven. Daaruit is een afspraak gemaakt om naar het probleem te kijken. Deze afspraak vond plaats op ruim 151.000 km.

Nu snap ik dat een auto een gebruiksartikel is, maar ik vind de problemen met de auto met deze leeftijd en deze kilometerstand niet normaal. Daarnaast is de auto dealer-onderhouden, heeft het altijd de juiste olie gehad en heeft de motor rond de 75.000 al eerder een klap gehad. Ik heb volgens mij dan ook aan alle voorwaarden voldaan die je van een consument mag verwachten. Ik zie het probleem met het olieverbruik dan ook als een fout die bij Citroën ligt. Ik vind dan ook dat Citroën Nederland haar verantwoordelijkheid moet nemen. Het kan volgens mij niet zo zijn dat ik in 2016 ruim 18.000 euro voor een nieuwe auto heb betaald en waarbij ik nu, volgens de dealer, beter niet meer in kan rijden.

Ik heb nu twee vragen:
1.   Kan het eerdere probleem met de motor én de oplossing hebben bijgedragen aan het huidige olieverbruik?
2.   Mag ik van Citroën Nederland redelijkerwijs verwachten dat ze dit probleem (extreem olieverbruik) voor mij duurzaam oplossen?

Met vriendelijke groet

Ps. Bij nader onderzoek stuit ik op behoorlijk verontrustende berichten over de betreffende PureTech motor, voornamelijk met de betrouwbaarheid van de motor. Hierbij komen de problemen met de verbrokkelende distributieriem, het hoge olieverbruik en de schokkende/stotende motoren steeds weer naar voren.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Enige tijd geleden heeft u een nieuwe Citroën Cactus gekocht, deze auto is sindsdien altijd in onderhoud geweest bij een dealerbedrijf. Sinds enige tijd verbruikt de motor (erg) veel olie.

In overleg met de dealer heeft u onderzoek hiernaar gedaan en u komt tot de conclusie dat de motor ongeveer 1 liter olie op ieder 650 km verbruikt. De dealer heeft in een eerder stadium de olie ververst, het oliefilter vervangen en een aantal additieven aan de olie toegevoegd. Dit heeft niet het gewenste resultaat gegeven. De motor heeft inmiddels 167.000 km gelopen, bij 75.000 km is de distributieriem op kosten van de dealer vervangen. Sinds deze reparatie lijkt het olieverbruik hoger te zijn. Ten slotte ervaart u dat de motor schokt en stottert. Volgens de dealer kan het probleem alleen met een nieuwe motor worden opgelost. Gelet op de kosten is het waarschijnlijk verstandiger om naar een andere auto uit te kijken, aldus het dealerbedrijf. De Citroën dealer heeft bij de importeur navraag gedaan over een eventuele coulance-regeling. Volgens de importeur is er geen coulance mogelijk, omdat de auto meer dan 150.000 km heeft gelopen.

U wilt graag weten of de vervanging van de distributieriem van invloed kan zijn geweest op het hoge olieverbruik en wat u van Citroën Nederland kunt verwachten.

Distributieriem en olieverbruik
Bij het uitvallen van de distributie kan mechanische schade aan de motor ontstaan of verergeren, hierdoor kan het olieverbruik toenemen. Los van de eventuele bijdrage aan het probleem door de distributie, geldt dat het type motor van uw auto berucht is om dit verschijnsel en er niets lijkt te zijn gebeurd wat de bestuurder aangerekend kan worden. Bij normaal gebruik en onderhoud hoeft u als koper niet te verwachten dat de motor na 5 jaar en 167.000 km vervangen moet worden. Naar mening van onze auto technische experts, is er sprake ven een gebrek in de motor wat u niet hoefde te verwachten en waarvan de oorzaak al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd.

Conformiteit
Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. Het is aan de koper om te bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij niet hoefde te verwachten en dat het gebrek, althans de oorzaak daarvan, al bestond op het moment van levering.

Rechten bij non-conformiteit
Als een product gebrekkig is en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering dan kunt u van de verkoper o.a. kosteloos herstel van het gebrek vorderen. De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten herstellen. Nadat u de verkoper schriftelijk hebt verzocht om herstel en de verkoper niet binnen een redelijke termijn het gebrek verhelpt of wilt verhelpen, dan kunt u het herstel door een derde laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen.

Herstel
Als de verkoper kiest een nieuwe motor te plaatsen, kan het redelijk zijn dat niet alle kosten voor rekening van de verkoper komen. Het uitgangspunt van de verplichting tot herstel op grond van non-conformiteit is dat het product in de staat wordt gebracht die voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper van het product mocht hebben. Een nieuwe (gereviseerde) motor zou u in een betere positie brengen dan als de motor geen gebrek had gehad. Als een vergelijkbare motor (maar dan zonder gebrek) wordt geplaatst dan is het uitgangspunt dat de kosten wel volledig voor rekening van de verkoper komen.

Coulance
Dat Citroën Nederland geen coulanceregeling toepast bij auto’s met meer dan 150.000 km is vervelend voor de dealergarage die u de auto verkocht, maar ontneemt u geenszins uw recht op kosteloos herstel door deze verkoper. Op grond van de wet heeft u recht op kosteloos herstel door de verkoper van een gebrekkig product. De producent of importeur kan naar Nederlands recht niet direct door de (consumenten)koper tot herstel van het product worden aangesproken.

Conclusie
U hoefde dit gebrek in redelijkheid niet te verwachten. Er is sprake van een gebrekkige motor en u kunt kosteloos herstel van dit gebrek, door vervanging van de motor, eisen. Ik raad u aan om het voorgaande aan de verkoper voor te leggen en de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U zult moeten bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering. Op basis van de beschikbare informatie, voorzie ik daarmee geen problemen.

Als u er onderling niet uitkomt, kunt u om bemiddeling vragen bij de Bovag en/of het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.