Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Non-conformiteit

Vraag gesteld door op 10 februari 2021

Op 2 november 2020 hebben wij een Peugeot 308 1.6 Blue HDi uit juli 2015 gekocht. Deze hebben we bij een autogarage (geen Peugeot-specifieke dealer) gekocht, waar we geen extra keuze hebben gemaakt voor garantie-pakketten. Het was 'direct meenemen'. Bij aankoop leek de auto in orde.

Helaas hebben wij op 11 februari 2021 een aantal foutmeldingen gekregen. Na software-analyse bij een Peugeot-dealer (andere dan de verkoper) bleek dat er een storing in het Adblue-pomp systeem zit: er is sprake van een probleem in de drukopbouw van het pompsysteem. Vervanging van het gehele systeem is noodzakelijk, (+/-) 1200 euro.

Hoewel wij geen garantie pakket van de verkoper hebben afgenomen (die tevens geen Bovag dealer is), zijn wij benieuwd of we in dit geval ons kunnen beroepen op non-conformiteit. Het blijkt een bekende kwaal van Peugeots te zijn (ons niet bekend bij aankoop, daar het onze eerste Peugeot is) en is met het blote oog niet te zien. Ook rijdt de auto verder prima.

Alvast bedankt voor de informatie.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een occasion gekocht uit 2015 (Peugeot 308 1.6 Blue HDi). U bent geen garantie overeengekomen met de verkoper. Vier maanden na aflevering van de auto werd u geconfronteerd met een aantal foutmeldingen. U heeft de foutmeldingen door een Peugeot dealerbedrijf laten uitlezen. Het complete AdBlue-systeem moet worden vervangen door een storing in de AdBlue-pomp. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit
Hoewel u geen garantie bent overeengekomen met de verkoper, heeft u op grond van de wet recht op een product dat aan de redelijke verwachtingen die de koper op grond van de overeenkomst mocht hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper van een auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de betaalde prijs, het bouwjaar en de kilometrage. 

Gebrek
Het probleem met het AdBlue-systeem komt relatief vaak voor bij Peugeot en met name bij auto’s rond de productiedatum van uw auto. De oorzaak van dit probleem moet gezocht worden in de ondeugdelijkheid van het product en niet in een oorzaak van buitenaf, aldus onze Automotive experts.

Rechten bij non-conformiteit
Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan mocht hebben en het gebrek al bestond op het moment dat u de auto geleverd kreeg, kunt u o.a. herstel van dit gebrek eisen. De verkoper moet op grond van de wet het gebrek kosteloos verhelpen. Bovendien moet het herstel binnen een redelijke termijn plaatsvinden en met minimale overlast voor de koper.

Rechtsvermoeden
De koper moet bewijzen dat er sprake is van een gebrek en dat hij dit gebrek niet hoefde te verwachten. Ook moet de koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop en niet later en/of door zijn toedoen is ontstaan. Een uitzondering hierop zijn de eerste 6 maanden* na aankoop bij de consumentenkoop. In deze periode bestaat het rechtsvermoeden dat het gebrek al bij aankoop aanwezig was. De koper hoeft gedurende die periode dus alleen te bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij niet hoefde te verwachten.

Conclusie
Op grond van de overeenkomst hoefde u als koper niet te verwachten dat het AdBlue-systeem vervangen moet worden vanwege een storing in de Adblue-pomp. U hoeft op grond van de wet niet te bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek al bestond toen u de auto geleverd kreeg. U heeft het gebrek immers binnen 6 maanden na aankoop ontdekt. Op grond van de wet kunt u kosteloos herstel c.q. vervanging van het Adblue-systeem van de verkoper eisen. Ik raad u aan om de verkoper (schriftelijk) aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van artt. 7:17 jo. 7: 18 jo. 7:21 BW.

Als de verkoper niet reageert op uw vordering, dan kunt u na afloop van een redelijke termijn na schriftelijke aanmaning het herstel door een ander laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen (art. 7:21 lid 6 BW). Als de verkoper afwijzend op uw vordering reageert, zult u nakoming van uw vordering moeten afdwingen bij de rechter, tenzij de verkoper is aangesloten bij de Geschillencommissie.

Graag verwijs ik u voor verder informatie over uw rechten bij non-conformiteit naar onze website.

 

* op koopovereenkomsten gesloten op of ná 27 april 2022 is deze termijn 12 maanden