Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Nivi vordering tolheffing + kosten

Vraag gesteld door W. Wierda op 25 januari 2021

Ik heb deze week een brief van Nivi incassoburo ontvangen.
Klaarblijkelijk heb ik op 14 augustus 2017 ergens in Italie geen tol betaald. Ik heb daar inderdaad gereden. Ik kan me echter niet herrineren dat er ergens bij het betalen van de tol mogelijk iets mis gegaan is. Het is dan ook in inmiddels zo'n 3,5 jaar geleden. De tol bedraagt €29,13 en de incassokosten €31,70. Totaal €60,83. Ik heb hiervoor geen enkele eerdere communicatie van hen ontvangen. Kunt u mij informeren over mijn rechten en plichten? Ik vind het op zich prima dat ik eventueel niet betaalde tol moet voldoen (alhoewel het me bevreemd dat ik klaarblijkelijk de tolweg heb kunnen verlaten zonder te betalen), maar de incassokosten lijken me niet van toepassing.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs ontving u een brief uit Italië met betrekking tot de naheffing van tolgelden. Hoewel het alweer ruim 3,5 jaar geleden is, kunt u zich goed herinneren dat u in Italië bent geweest in de omgeving van het betreffende toltraject. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover het incassobureau. Ook wilt u graag weten of de incassokosten terecht zijn.

Tol, incassokosten en rente
Voor het gebruik van bijna alle Italiaanse snelwegen moet tol worden betaald. Wordt de tolweg gebruikt zonder de verschuldigde tol direct te voldoen bij het tolhuisje, dan kunt u binnen 15 dagen na het gebruik van de tolweg bij een Punto Blu-service punt alsnog de verschuldigde tol betalen.

Verjaring en incasso
De incasso door Nivi S.p.A. in opdracht van de Italiaanse tolwegexploitant is gebruikelijk. Deze naheffing is een civiele vordering. De verjaringstermijn is 10 jaar. De 360 dagentermijn die voor verkeerovertredingen geldt is hier niet van toepassing. Ook hoeven deze naheffingen niet aangetekend te worden verstuurd.

Als u niet op tijd betaalt, kan de vordering worden gestuurd naar de politie. U kunt dan naast de vordering een boete opgelegd krijgen. Deze boete ligt tussen 85 en 338 euro.

Problemen met het betalen van tol/bezwaar
In de praktijk gebeurt het vaak dat bij het oprijden of verlaten van de tolweg een verkeerde rijbaan wordt gekozen, dat een credit card betaling mislukt of dat het voertuig om een andere reden niet goed gedetecteerd wordt. 

Het heeft alleen zin om bezwaar te maken als u kunt bewijzen dat de naheffing ten onrechte is verstuurd. Bijvoorbeeld als u wel heeft betaald, niet ter plaatse bent geweest, er een verkeerd bedrag wordt berekend of u slechts een deel van het traject heeft afgelegd. Dit kunt u onder andere aantonen met een bankafschrift of bewijs van een hotelovernachting. U kunt hiervoor het formulier gebruiken dat u heeft ontvangen. 

Voorkom incasso
Langs de Italiaanse snelweg zijn diverse servicecentra met de aanduiding Punto Blu. Voor het alsnog voldoen van de tol en vragen over de tolwegen en mislukte betalingen kunt u hier terecht. Het is raadzaam om bij twijfel over de (niet) betaalde tol e.e.a. te bespreken bij een Punto Blu servicepunt. Hiermee voorkomt u incasso van de verschuldigde tolbedragen en de bijkomende kosten achteraf.

Conclusie
Aangezien u gebruik heeft gemaakt van (een deel) van de tolweg bent u tol verschuldigd.  De naheffing van de tol is gerechtvaardigd en de incasso door Nivi in opdracht van de Italiaanse tolwegexploitant is gebruikelijk. 

Het betwisten van de vordering is zinvol als u kunt aantonen dat u de tol niet of slechts gedeeltelijk verschuldigd bent. 

Voor meer informatie over tol in Italië, verwijs ik u graag naar onze website.