Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Navordering na 3,5 jaar naar vermeende passage tolpoort zonder betalen

Vraag gesteld door op 31 januari 2021

29 januari jl. kreeg ik een navordering van Nivi S.p.A. voor een blijkbaar niet betaalde tol bij de afrit Orvieto/Italië op 18 juni 2017.

De reden: code V88=binnenkomst niet gedetecteerd. Als voertuig is het kenteken van de caravan vermeld. Ik ben er bijna( na 3,5 jaar) zeker van dat er is betaald, immers na betaling is de tolpoort geopend waardoor ik de autostrada heb kunnen verlaten.

De totale kosten bedragen €109,32 waarvan €70,80 tolgeld. Die dag is over de autostrada gereden van Bologna naar Orvieto een afstand over ca. 260km. €70,80 is n.m.m. een te fors bedrag voor die afstand.
Kan het zijn dat de poort de caravan niet heeft gezien en deze als een niet betalend voertuig heeft gedetecteerd?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft bericht ontvangen van het NIVI uit Italië. U wordt verzocht een bedrag te betalen, aangezien u enkele jaren geleden niet, of niet voldoende tol zou hebben betaald. Naast het tolbedrag worden ook wettelijke rente en incassokosten in rekening gebracht. U heeft hierover niet eerder bericht ontvangen. U vermoed dat het bedrag is veroorzaakt omdat uw caravan niet is gezien door de tolpoort. 

Wat de reden is van het hoge tarief kan ik u niet zeggen. U zou dit bij NIVI na kunnen vragen. Mocht blijken dat er een te hoog tarief is berekend dan kan dit naar beneden worden bijgesteld. U kunt NIVI bellen en vragen om een Engels of zelfs Nederlandstalig medewerker, of u kunt mailen. De adresgegevens vindt u op de ontvangen brief.

Wij hebben hier meerdere vragen over ontvangen. Wij hebben dan ook onderzocht wat uw rechten zijn en wat u in dit geval kunt doen. Tevens hebben wij contact opgenomen met Nivi. In de ons bekende gevallen gaat het om tol die in 2016/2017 niet zou zijn betaald. Er wordt wettelijke rente en incassokosten in rekening gebracht.

Het betreft hier een naheffing/inning van een bedrag aan tol dat niet zou zijn betaald. Deze civiele vordering kan in Italië nog tot 10 jaar na de datum dat u op de betreffende tolweg heeft gereden worden ingesteld. Ook als is er dus behoorlijke tijd verstreken, de vordering is niet verjaard. 

Op ons platform hebben wij inmiddels eerder een uitgebreid antwoord gegeven op een vergelijkbare vraag. Ik verwijs u hier volledigheidshalve graag naar: Tol Italië: naheffing door Nivi (anwb.nl). U vindt hier antwoord op de meest gestelde vragen, de gevolgen van betaling en de mogelijkheden voor bezwaar.