Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mijn auto is weggesleept

Vraag gesteld door op 27 januari 2021

Op 26 januari had ik in de avond op een gehandicapten parkeerplaats geparkeerd. Er zouden rellen plaats vinden in Osdorp en aangezien het dicht in mijn buurt werd aangekondigd om binnen te blijven had ik in de haast geparkeerd uit angst. Ik weet dat dit mag maar door de angt kon ik niet anders. Nu is mijn auto weggesleept. Wat moet ik doen? Kan ik bezwaar gekeken I verband met onmacht?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw auto is weggesleept, omdat u geparkeerd stond op een gehandicaptenparkeerplaats. U heeft deze parkeerovertreding begaan, omdat u de auto z.s.m. geparkeerd heeft uit angst voor de aangekondigde ongeregeldheden in de directe omgeving. U wilde zo snel mogelijk gehoor geven aan de oproep van de gemeente om naar binnen te gaan en binnen te blijven. U wilt graag weten hoe u uw auto terug kunt krijgen en of bezwaar op de door u genoemde gronden zinvol is.

Parkeerverbod en wegslepen
Het is verboden om te parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, behoudens de in artikel 26 RVV 1990 genoemde gevallen. Op grond van artikel 170 WVW 1994 kan het college van B&W besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom, waaronder het overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen moet worden begrepen. De gemeente Amsterdam heeft besloten dat alle wegen en weggedeelten in haar gemeente, als bedoeld in art. 2 van het Besluit wegslepen, kwalificeren als wegen waarvan voertuigen kunnen worden verwijderd.

De gemeente Amsterdam sleept voertuigen als er vijf of meer onbetaalde parkeerbonnen zijn, het voertuig verkeershinder of een onveilige situatie veroorzaakt, bij (aangekondigde) wegwerkzaamheden én als geparkeerd wordt daar waar het niet mag.

Ophalen auto
Als uw voertuig is weggesleept kunt u het voertuig na betaling met pinpas of credit card ophalen aan de Daniel Goedkoopstraat 9. U moet dan ook een geldig identificatiebewijs meenemen. De kosten voor het wegslepen inclusief de eerste 24 uur stallingskosten zijn vastgesteld op € 373,-. Voor iedere daaropvolgende 24 uur betaald u € 30,-.

Bezwaar
Tegen ieder voor bezwaar vatbaar besluit kunt u bezwaar maken. Tegen het besluit bestuursdwang kunt u bezwaar maken tot 6 weken na het ophalen van de auto of na 6 weken na ontvangst van het per post gestuurde besluit bestuursdwang. In uw geval is uw stelling dat u de overtreding hebt begaan om (tijdig) te kunnen voldoen aan een oproep van de gemeente

Conclusie
U dient in alle gevallen eerst het besluit bestuursdwang te hebben ontvangen voordat u bezwaar kunt maken. Ik raad u daarom aan om uw voertuig zo snel mogelijk op te halen. Als de gemeente niet vatbaar blijkt voor uw bezwaar nemen de kosten voor de stalling van uw auto immers dagelijks toe met € 30,-.

Uw voertuig is weggesleept in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het staat u vrij om bezwaar te maken al zijn de kansen op succes waarschijnlijk klein.
Als een politieagent of BOA u zou hebben geadviseerd om ter plaatse te parkeren en z.s.m. naar huis te gaan, zou een beroep op het vertrouwensbeginsel kunnen slagen. In uw geval heeft u echter zelf gekozen om de overtreding te begaan. Een oproep om binnen te blijven of zo spoedig mogelijk huiswaarts te keren geeft niet de bevoegdheid om een overtreding te begaan.

Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar de website van de gemeente Amsterdam.