Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Langzaam verkeer

Vraag gesteld door op 25 januari 2021

Hallo, ik heb een pipowagen gekocht (bouwpakket). Afmeting 5.00 x 240.
De wagen moet verplaatsbaar zijn.
Als ik het op een onderstel bouw voor langzaam verkeer, mag ik de pipowagen dan achter een auto over de weg vervoeren, als er niet harder dan 25 km mee gereden wordt?
Of moet hij dan met een trekker vervoerd worden?
Zijn er nog meer restricties voor langzaam verkeer?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent van plan om zelf een ‘pipowagen’ te bouwen op een onderstel geschikt voor ‘langzaam verkeer’. U wilt graag weten of u de pipowagen achter uw auto mag koppelen en met de voertuigcombinatie over de weg mag rijden. Ook wilt u graag weten of u dan rekening moet houden met bijzondere verkeersregels.

Toelating tot de weg
Een aanhangwagen moet zijn goedgekeurd door de RDW voordat de gekoppelde aanhangwagen over de (openbare) weg mag rijden. Als de aanhanger een hogere maximum toegestane massa heeft dan 750 kg, dan moet eveneens een kenteken worden aangevraagd.

Zelfbouw
Als u zelf de pipowagen (op)bouwt op een bestaand, goedgekeurd onderstel dan is de wijziging aan de aanhangwagen zodanig dat de aanhangwagen gekeurd moet worden en de eventuele typegoedkeuring van het onderstel onvoldoende zal zijn om de weg op te mogen.

In de meeste gevallen zal zelfbouw zorgen dat er sprake is van een niet eerder geregistreerde aanhangwagen en is eveneens een keuring noodzakelijk voordat met het voertuig over de weg mag worden gereden.

Zware aanhangwagen en langzaam verkeer
Gelet op de beoogde afmetingen van de pipowagen en het gegeven dat u voornemens bent om zelf op te bouwen, zal de aanhangwagen een maximum toegestane massa hebben van meer dan 750 kg. De pipowagen moet dan aan aanvullende toelatingseisen voldoen.

Als het onderstel alleen geschikt is voor/als langzaam verkeer, dan zal de pipowagen niet als normale aanhangwagen/caravan goedgekeurd kunnen worden. Mogelijk kan dan goedkeuring als landbouw-en bosbouwtractoren-aanhangwagen verkregen kunnen worden. Na een dergelijke goedkeuring mag alleen een tractor de pipowagen trekken.  

Conclusie
U mag met de zelfgebouwde pipowagen niet over de (openbare) weg rijden, tenzij de wagen is goedgekeurd door de RDW. Als u de pipowagen als aanhangwagen over de weg wilt vervoeren moet u waarschijnlijk een kenteken voor de pipowagen aanvragen gelet op het gewicht. In de meeste gevallen is het raadzaam om de pipowagen te laten vervoeren naar de camping(s). De kosten voor vervoer zijn naar alle waarschijnlijkheid lager dan de kosten die gepaard gaan met de aanpassingen voor toelating tot de openbare weg. Zonder toelating tot de (openbare) weg mag de pipowagen alleen op eigen terrein worden gebruikt.

Graag verwijs ik u naar de website van de RDW voor nadere informatie over de toelatingskeuring.