Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is er een register waarin staat wie eigenaar is van een stacaravan?

Vraag gesteld door R.M. Jonker op 21 februari 2021

Ik wil een sta caravan van een particulier kopen. De sta caravan staat op gehuurde grond en de beheerder is akkoord als ik het wil kopen. De verkoper heeft een koopcontract laten zien. Hoe weet ik zeker dat zij de eigenaar van de sta caravan is, kan ik dat ergens in een register opzoeken?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U bent voornemens een stacaravan te kopen van een particulier. De caravan staat op gehuurde grond en de campingeigenaar is akkoord met het behoud van de staplaats. U wilt graag weten hoe u erachter kunt komen dat de verkoper ook eigenaar is van de stacaravan en of u dit kunt opzoeken in een register.

Registergoederen
Voor de overdracht of vestiging van bepaalde goederen is inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk. Bij de overdracht van onroerende zaken zoals grond of gebouwen of de vestiging van zakelijke rechten zoals hypotheek of opstal moet inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers volgen. Hetzelfde geldt voor vliegtuigen en schepen waarvoor teboekstelling noodzakelijk is. Zonder inschrijving kan de eigendom van deze zaken niet worden overgedragen of het zakelijk recht niet worden gevestigd. Een stacaravan op gehuurde grond is (meestal) een roerende zaak en geen registergoed.

Overdracht
Voor de overdracht van (de eigendom van) een stacaravan op gehuurde grond is het noodzakelijk dat er sprake is van een levering op basis van een overeenkomst door iemand die bevoegd is om over de caravan te beschikken. De stacaravan zal geleverd worden door u feitelijk de beschikking over de stacaravan te geven. De verkoper zal u de beschikking pas geven als u overeenstemming heeft bereikt over de koop (de overeenkomst op grond waarvan de eigendom moet worden overgedragen). U mag ervan uitgaan dat de verkoper bevoegd is om over de caravan te beschikken.

Conclusie
Een stacaravan op gehuurde grond is geen registergoed en er bestaat zodoende geen register waarin u kunt opzoeken wie de eigenaar van de aangeboden stacaravan is. Voor de eigendomsoverdracht van een stacaravan kan worden volstaan met de levering van de caravan op grond van de koopovereenkomst door een beschikkingsbevoegde. U mag er op grond van de wet vanuit gaan dat de persoon die feitelijk over de caravan beschikt ook de eigenaar is.

Graag verwijs ik u naar onze website voor informatie over de eigendom van een stacaravan of chalet.