Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe kan ik deze juridische afwikkeling na een ongeval het beste aanpakken?

Vraag gesteld door op 22 februari 2021

Ik heb een botsing gehad doordat een bestuurder mij afsneed/geen voorrang verleende op een voorrangsweg. Nu probeert de verzekeraar van de tegenpartij mij aansprakelijk te stellen.

Het ongeval vond plaats in Rossum, ter hoogte van de kruizing Oldenzaalsestraat met de Grotestraat vanuit Rossum.
https://maps.app.goo.gl/SjRbQLWuafYQZvLK6

Ik reed op de Oldenzaalsestraat richting Oldenzaal. Tegenpartij komt uit de grotestraat. De Oldenzaalsestraat is een voorrangsweg, aangegeven middels haaientanden bij de grotestraat en voorrangsborden. De tegenpartij draaide de Oldenzaalsestraat op terwijl ik aan kwam rijden waardoor een botsing helaas onvermijdelijk was. Ik heb de tegenpartij linksachter op het voertuig geraakt waardoor er aan de voorzijde van mijn voertuig schade is ontstaan.

De tegenpartij verklaarde mondeling mij niet gezien te hebben alvorens hij de voorrangsweg op wilde draaien. Nu probeert de verzekeraar van de tegenpartij de schade op mij te verhalen door te suggereren dat de tegenpartij al op de voorrangsweg reed. Hiervoor proberen ze mij te laten verklaren hoeveel meter de tegenpartij al op de voorrangsweg reed. Mijn argumenten die dit weerspreken worden door de verzekeraar genegeerd.

Hoe kan ik dit het beste verder aanpakken?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een aanrijding gehad, doordat een bestuurder u geen voorrang verleende op een voorrangsweg. De verzekeraar van de tegenpartij probeert de schade nu op u te verhalen door te suggereren dat de tegenpartij al op de voorrangsweg reed toen u hem raakte. U vraagt hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Hoofdregel: ieder draagt eigen schade
De hoofdregel is dat ieder zijn eigen schade draagt, tenzij bewezen kan worden dat een ander aansprakelijk is (schuld heeft) aan de aanrijding. Degene die zijn schade wil verhalen, moet aantonen dat de andere partij een verwijtbare (verkeers)fout heeft gemaakt. Het is lastig om de aansprakelijkheid op afstand te beoordelen. De omstandigheden en het bewijs dat kan worden geleverd (bijv. door getuigen, het schadeformulier, de plek van de schade), spelen namelijk een belangrijke rol.

Bewijs
In dit geval moet de verzekeraar van de tegenpartij aantonen dat u een verkeersfout heeft gemaakt. Dan zal bewezen moeten worden dat de tegenpartij zodanig reed dat hij deel uitmaakte van de verkeersstroom op de voorrangsweg op het moment van de aanrijding. Dat lijkt lastig, gelet op de plek van de schade (links achter). Maakte de tegenpartij al deel uit van de verkeersstroom, dan had u hem immers van achterop geraakt. Maar mogelijk beschikt de tegenpartij over bewijs dat u een fout heeft gemaakt, bijv. dat u te hard reed. Als dat het geval is, kan er sprake zijn van een gedeelde aansprakelijkheid.

Advies
Ons advies is om het standpunt in te nemen dat de tegenpartij aan u (rijdend op een voorrangsweg) niet de vrije doorgang heeft verleend. Het schadebeeld bevestigt dit. Het is dus aan te tegenpartij om tegenbewijs te leveren.

U schrijft dat u zelf ook schade heeft aan uw auto. Deze schade kunt u indienen bij de (verzekeraar van de) tegenpartij.

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft (misschien is dit meeverzekerd op uw autoverzekering), dan kan de verzekeraar u bijstaan in deze kwestie.

Ik ben ervan uitgegaan dat er geen sprake is van letsel. Indien dit wel het geval is, kunt u advies vragen bij de ANWB Letselhulp.

Meer informatie:
Aansprakelijkheid 
Stappenplan schade verhalen
ANWB Letselhulp