Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Grote verbouwing op vakantiepark (zonder melding vooraf)

Vraag gesteld door op 27 februari 2021

Zeer recentelijk zijn wij op vakantie geweest naar een vakantiepark van een grote aanbieder in Nederland. Gezien de Corona toestanden wilden wij een park kiezen die grote speelfaciliteiten buiten heeft. Aangezien lekker buiten spelen de enige mogelijkheid is in deze tijd. Het park die we boekten biedt nadrukkelijk 2 grote speelplaatsen aan. De grootste vooraan bij de ingang van het park. Bij aankomst blijkt dat deze grote speeltuin in zijn geheel gesloten is vanwege een verbouwing. Er zijn nog wel andere speelplaatsjes en een andere wat grotere speelplaats open. Maar wij kozen juist voor een park met 2 grote speelplaatsen zodat de drukte wat meer verspreid is. Nu ontstond de situatie een aantal keer dat het zo druk was in de speeltuin dat het gezien de corona niet prettig meer was. Wij hadden 100% zeker niet voor dit park gekozen als we dit vantevoren hadden geweten.

Voor ons voelt dit als misleidende verkoop en wij vinden dat een park hierin een informatieplicht heeft. Bij een kleine verbouwing snap ik dat dit niet redelijk is wellicht. Maar in dit geval was er sprake van een zeer omvangrijke verbouwing.

Wij zouden graag willen weten of wij nog ergens een compensatie voor kunnen eisen. Het park gaat zeer laconiek om het deze vraag en wuift alles weg. En vindt het de normaalste zaak van de wereld dat een dergelijke grote verbouwing niet vooraf bij boeken wordt vermeld.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent onlangs op vakantie geweest op een vakantiepark in Nederland. U heeft dit vakantiepark (mede) gekozen op basis van de beschikbare faciliteiten. Tijdens uw verblijf bleek een van de twee speelplaatsen wegens een verbouwing niet toegankelijk. Dat deze speelplaats gesloten was is door de aanbieder niet gecommuniceerd. U wilt graag weten of u recht heeft op een compensatie nu uw kinderen geen gebruik hebben kunnen maken van de speelplaats.

De overeenkomst
Uit de overeenkomst volgt voor u de verbintenis tot het betalen van de overeengekomen prijs. De aanbieder dient het aangebodene ter beschikking te stellen. Als uit de overeenkomst, de aanbieding of informatie van de aanbieder volgt dat u tijdens het verblijf gebruik zou kunnen maken van bepaalde voorzieningen, maar u daarvan geen gebruik kon maken, dan schiet de aanbieder te kort in de nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst.

Tekortkoming in de nakoming
Als een overeenkomst niet correct wordt nagekomen en deze tekortkoming toerekenbaar is, dan heeft de benadeelde partij recht op schadevergoeding. De benadeelde zal moeten bewijzen waaruit de geleden schade bestaat. Ingeval van derving van het reisgenot is het lastig om een redelijke vergoeding te bepalen. De waarde van het niet gebruik kunnen maken van een aantal faciliteiten zal voor iedere recreant anders zijn.

Klagen bij aanbieder
Als een overeenkomst niet correct dreigt te worden nagekomen, dan moet de partij die tekortschiet in de gelegenheid worden gesteld om het probleem op te lossen. Als de geboden oplossing van mindere kwaliteit is, maar wel wordt geaccepteerd, dan wordt een recht op schadevergoeding beperkt. Als de aanbieder vóór het aangaan van de overeenkomst heeft medegedeeld dat bepaalde faciliteiten niet beschikbaar zullen zijn tijdens het verblijf, dan bestaat er geen recht op schadevergoeding. De wederpartij had dan kunnen besluiten geen overeenkomst aan te gaan.

Conclusie
De aanbieder had vooraf moeten melden dat de speelplaats gesloten zou zijn tijdens uw verblijf.  Als u kunt bewijzen dat het gebruik van de faciliteiten voor u van wezenlijk belang was tijdens uw verblijf en deze niet beschikbaar waren door toedoen van de aanbieder, dan heeft u in beginsel recht op een redelijke compensatie. Dat u de aanbieder niet in de gelegenheid hebt gesteld het probleem op te lossen, zorgt dat het erg lastig zal zijn om (voldoende) aan te tonen dat het gebruik van de faciliteiten voor u van wezenlijk belang was. Ik raad u aan om de aanbieder het voorgaande voor te houden en in overleg te zoeken naar een passende oplossing