Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gebruikte auto met schadehistorie

Vraag gesteld door J.O. Blom op 14 februari 2021

Ik heb een gebruikte auto gekocht in dec 2014 uit 2016. Ik wil eigenlijk de auto nu inruilen, maar de Mazda dealer attendeerde mij op heet feit, dat mijn auto een behoorlijke schadeverleden heeft en total loss is geweest. Schade is geïmporteerd vanuit Canada en via Duitsland in Nederland gekomen.de Mazda dealer heeft mij gewezen op de schade en wil gezien de historie de auto niet inruilen. Ik zit nu met deze auto waar ik feitelijk niets mee kan, de verkoper heeft nier niets over gezegd. Ik voel me misleid en bedrogen. Wat kan ik nu doen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft kort geleden een auto bij een autobedrijf gekocht. De auto was destijds 3.5 jaar oud en had ongeveer 27.000 km gelopen. Onlangs heeft u geïnformeerd naar de inruilwaarde en is door een merkdealer vastgesteld dat de een forse auto schade heeft gehad. De inruilwaarde is volgens het dealerbedrijf daarom nihil. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Waarde voertuig
Als een schade duurzaam en kundig is hersteld is er in principe geen sprake van waardeverlies. In dit geval is het duidelijk dat de auto een forse schade heeft gehad en is het onduidelijk hoe en door wie de schade is hersteld, waardoor het dealerbedrijf het niet aandurft om de auto aan te kopen. Bij verkoop moet de verkoper immers in staan voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde reparaties.  

Dwaling
Als is vastgesteld dat de auto een schadeauto is en hierover niets is verteld door de verkoper en u kunt aantonen dat u de koop, bij een juiste voorstelling van zaken niet was aangegaan, dan kunt u de overeenkomst vernietigen op grond van dwaling.

De (professionele) verkoper heeft, als verder gezwegen is over het verleden, zijn mededelingsplicht geschonden. Van de verkoper mocht worden verwacht dat hij op de hoogte was van het verleden van de auto. Als de verkoper stelt niet van het schadeverleden te hebben geweten, is er mogelijk sprake van wederzijdse dwaling. In dat geval moet u aantonen dat u voldoende onderzoek naar de auto heeft gedaan voordat u overging tot aankoop.

Vernietiging
Na vernietiging van de overeenkomst moet u de auto teruggeven aan de verkoper en kunt u het aankoopbedrag als zijnde een onverschuldigde betaling terugvorderen van de verkoper. Het kan dan redelijk zijn om een vergoeding overeen te komen voor het gebruik van de auto.

Conclusie
Ik raad u aan om een (schriftelijke) verklaring te vragen van de dealer met betrekking tot de inruilwaarde van de auto en eventueel een dergelijke verklaring aan te vragen bij enkele andere autobedrijven. Vervolgens raad ik u aan om de verkoper te confronteren met het schadeverleden van de auto en daarbij aan te geven dat u daardoor de auto feitelijk niet kunt verkopen, waarbij u de verklaringen van de autobedrijven kunt overleggen. Als de verkoper niet bereid is tot het treffen van een regeling, raad ik u aan om de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling.

Voor meer informatie over dwaling, verwijs ik u graag naar onze website.