Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gebruik wegen

Vraag gesteld door W. Hermans op 3 februari 2021

N275 langs de Noordervaart in Midden Limburg.
Voordat je deze weg oprijdt staat er een verbodsbord voor fietsers en bromfietsers. Gezien het gebruik van deze weg logisch. Echter nu is mijn vraag zou ik als voetganger wel gebruik mogen maken van deze weg (lijkt me overigens niet logisch en niet raadzaam)

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Het is u opgevallen dat als u de N275 oprijdt deze weg gesloten is voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen (verkeersbord C15). Het verkeersbord legt geen verbod op aan voetgangers om van deze weg gebruik te maken. U wilt graag weten of voetgangers gebruik zouden mogen maken van de N275.

Plaats op de weg
Op grond van artikel 4 RVV1990 moet een voetganger gebruik maken van het trottoir of voetpad. Als een voetpad ontbreekt dan dient een voetganger het (brom)fietspad te gebruiken en als ook dat ontbreekt dan gebruikt de voetganger de berm of de uiterste zijde van de rijbaan. Op of aan de N275 is geen voetpad aangelegd en evenmin een (brom)fietspad. Als voetganger zou zodoende de berm of de uiterste zijde van de rijbaan gebruikt moeten worden.

Geen voetgangers
Op autowegen en autosnelwegen zijn voetgangers niet toegelaten. Alleen motorvoertuigen die een bepaalde minimale snelheid kunnen en mogen rijden zijn tot dit soort wegen toegelaten op grond van art. 42 RVV1990. De N275 is een provinciale weg niet zijnde een auto(snel)weg, bij het oprijden van de N275 is geen verkeersbord G1 of G3 geplaatst. Er is zodoende sprake van een normale weg buiten de bebouwde kom.

Gevaar of hinder
Op grond van artikel 5 WVW 1994 is het een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar of hinder veroorzaakt kan worden. Door de toegestane maximum snelheid op wegen buiten de bebouwde kom (80 km/u) en de weginrichting van een provinciale weg, zal er al snel sprake zijn van mogelijk gevaar of hinder.  

Conclusie
Er geldt geen expliciet verbod voor voetgangers om gebruik te maken van de N275, mits zij gebruik maken van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan. Het verkeersbord C15 geldt niet voor voetgangers en behoudens de auto(snel)wegen zijn voetgangers in beginsel toegelaten tot alle wegen. Desalniettemin zal de voetganger die gebruik maakt van de N275 al snel gevaar of hinder kunnen veroorzaken, waarmee artikel 5 WVW 1994 wordt overtreden. De opsporingsambtenaar zal in dat geval wel moeten aantonen waaruit het mogelijke gevaar of hinderlijke gedrag bestond.

Voor meer informatie over de verkeersregels in Nederland, verwijs ik u graag naar onze website.