Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie

Vraag gesteld door op 28 januari 2021

Ik heb een gebruikte Mini Cooper S ( bouwjaar 2017 ) voor mijn vrouw gekocht met 6 mnd Bovag garantie bij een officiële Mercedes Benz dealer.

Al tijdens de eerste maanden was er minimaal koelvloeistof verlies, en dit netjes (schriftelijk) gemeld.

De auto is 2 x in de garage geweest en is op alle mogelijke manieren getest.( laatste keer buiten de 6 maanden garantie )
Er is helaas niets gevonden.

Advies was de laatste keer om toch het peil goed in de gaten te houden en eventueel dan weer langs te komen.

Mijn vraag is eigenlijk, hoe lang na de officiële garantie periode kan ik aanspraak maken op garantie op dit probleem om dit door de dealer op te laten lossen.
Of zit hier een bepaalde termijn aan vast?
Ik zit nu ca 6 maanden buiten de officiële garantie.

Dus bv de garage komt na een jaar of langer na afloop garantie toch achter de oorzaak.., moeten ze het dan alsnog oplossen..?

Moet wel zeggen dat de dealer het tot nu toe top oppakt, en totaal niet praat over eventuele kosten, ze balen ook echt dat ze het niet kunnen vinden.

Ik hoor graag even jullie mening/advies.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Vorig jaar heeft u een jonge occasion gekocht met 6 maanden BOVAG garantie. In de eerste periode na aflevering is het u opgevallen dat er sprake is van een koelvloeistofverlies. De verkoper heeft tot twee keer toe de oorzaak niet kunnen vaststellen en heeft u geadviseerd om het koelvloeistofpeil regelmatig te controleren en bij een aanzienlijk verlies de auto opnieuw langs te brengen. Inmiddels in de BOVAG-garantie verlopen. U wilt graag weten of u van de verkoper kunt eisen dat het probleem met de koelvloeistof alsnog kosteloos wordt opgelost.

Garantie
Garantie is een toezegging van de verkoper dat het product bepaalde eigenschappen heeft en dat u gedurende de overeengekomen periode recht heeft op kosteloos herstel van gebreken. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie.

Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Conformiteit
Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd.

Non-conformiteit
Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel. U zult in dat geval wel moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd.

Gebrek onduidelijk
Het is op dit moment nog onduidelijk waarom het systeem koelvloeistof verliest. Het is dus ook niet duidelijk of er sprake is van een gebrek en of u dit gebrek in redelijkheid niet hoefde te verwachten. Als blijkt dat er inderdaad sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten, staat mijns inziens wel vast dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan, al bestond toen de auto werd geleverd.

Conclusie
U heeft geen rechten meer uit hoofde van de overeengekomen garantie. De garantie is door tijdsverloop verstreken. Als u kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten en dit gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering van de auto, dan heeft u recht op kosteloos herstel van het gebrek.

Ongeacht een eventueel recht op kosteloos herstel, raad ik u aan om de oorzaak van het koelwaterverlies nader te laten onderzoeken. Koelwaterverlies kan forse gevolgschade hebben zoals het scheuren van de koppakking of zelfs de cilinderkop. Na het ontstaan van dergelijke schade is het lastiger om de oorzaak van de schade vast te stellen.   

Voor meer informatie over garantie en non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.