Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Contra-expertise

Vraag gesteld door op 25 januari 2021

De tegenpartij heeft tot drie keer zijn auto anders neergezet om schade aannemelijk te maken. Dit heb ik kunnen zien op videobeelden van de aanrijding. Als ik bijvoorbeeld in de auto een schadeformulier zoek  stapt de andere bestuurder snel in de auto. Ik heb deze verplaatsingen niet eerder geobserveerd. De politie is ter plaatse geweest en zijn getuigen van een valse verklaring die de man heeft afgegeven. De schade wordt nu afgewikkeld en ik wil een contra-expertise. Ik ben de auto tegengekomen en ik heb foto’s gemaakt. Een groot deel van de schade kan niet door mij veroorzaakt zijn. Nu ik door de beelden weet hoe de aanrijding heeft plaatsgevonden. Mijn verzekeringsmaatschappij neemt de enscenering die in beeld is niet serieus. Zij wijzen tevens contra expertise af. Zij willen ook geen contact opnemen met de politie die ter plaatse is geweest ( en mij zelfs een naam heeft gegeven voor de verzekeraar).  Heb ik recht een contra-expertise uit te laten voeren? Ook als mijn verzekeringsmaatschappij dat niet ziet zitten?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een aanrijding. Op videobeelden van de aanrijding is te zien dat de tegenpartij zijn auto verplaatst, zodat hij eerdere schades op u kan verhalen. U bent van mening dat u overtuigend kunt aantonen dat (een deel van) de schade niet het gevolg is geweest van de aanrijding. Uw verzekeringsmaatschappij is voornemens de schade af te wikkelen en is niet bereid tot nader onderzoek naar de schades. U wilt graag weten of u een contra-expertise kunt afdwingen en wat u kunt doen zodat uw verzekeraar alleen de door u veroorzaakte schade uitkeert.

Verplicht verzekerd
Motorrijtuigen zijn in Nederland verplicht verzekerd voor schades waarbij het motorrijtuig betrokken is. Hiermee wordt voorkomen dat een slachtoffer van een (verkeers)ongeval zijn schade niet of moeilijk vergoed krijgt. De verzekeraar heeft vervolgens de zelfstandige bevoegdheid om bij een ongeval aansprakelijkheid te erkennen en om de schade uit te keren. De verzekerde lijdt na een uitkering nadeel, omdat er vaak sprake is van no-claim verlies of een terugval op de bonus-malusladder.

Zorgvuldig handelen
Ondanks dat een verzekeraar geen toestemming van de verzekerde nodig heeft om aansprakelijkheid te erkennen of schade uit te keren, moet een verzekeraar schadeclaims wel zorgvuldig behandelen. U heeft zoals ik begrijp bewijs dat de schade verkeerd is vastgesteld. Bij twijfel zou de verzekeraar in het kader van een zorgvuldige behandeling een contra-expertise moeten laten uitvoeren of gemotiveerd moeten uitleggen, waarom zij over zullen gaan tot uitkering van de geclaimde schade. Een verzekeraar mag verzekerde niet benadelen op oneigenlijke gronden.

Klachtenprocedure
Als u het niet eens bent met een beslissing van de verzekeraar, kunt u bij de verzekeraar uw beklag doen. Als de klachtenprocedure geen oplossing biedt, dan kunt u met betrekking tot het onzorgvuldig handelen van de verzekeraar een klacht indienen bij KIFID (Klachten Instituut Financiële Dienstverlening).

Conclusie
Gelet op de bewijsmiddelen die u tot uw beschikking heeft, camerabeelden en een proces verbaal van de politie, raad ik u aan om een klachtenprocedure tegen uw verzekeraar aanhangig te maken. Als dit geen effect heeft, raad ik u aan om de wijze van handelen door uw verzekeraar te melden bij KIFID.

Hoewel ik de bewijzen niet heb kunnen beoordelen, dient uw verzekeraar in mijn optiek n.a.v. het aangeboden bewijs ten minste de redenen om geen verder onderzoek te doen, te motiveren.

Voor meer informatie over klachten over een verzekeraar, verwijs ik u graag naar onze website.