Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Canta zonder rijbewijs zonder handicap

Vraag gesteld door Th. Pouw op 18 januari 2021

Internet is er niet eensluidend over, vandaar onderstaande vraag. Alvast dank voor de reactie.
Mijn zoon (19, niet gehandicapt, nog niet in bezit van enig rijbewijs) is voornemens een Canta (2e hands) aan te schaffen om daarmee meer mobiel te zijn voor zijn werk als thuiszorgmedewerker.
1. mag hij zonder rijbewijs rijden?
2. is hij te verzekeren?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw zoon wil een Canta te kopen. Hij heeft geen handicap en ook geen rijbewijs. U wilt graag weten of uw zoon zonder rijbewijs in een Canta mag rijden en of hij de Canta kan verzekeren.

Geen rijbewijs

Een Canta is een gesloten gehandicaptenvoertuig. Voor het besturen van een gehandicaptenvoertuig is geen rijbewijs nodig. In beginsel moet de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig wat sneller kan rijden dan 10 km/u minimaal 16 jaar oud te zijn. Het is mogelijk om ontheffing te krijgen en daarna bevoegd een gehandicaptenvoertuig met een hogere maximum snelheid te besturen.

Geen handicap

Er is geen wettelijk regeling die omschrijft onder welke voorwaarden een gehandicaptenvoertuig gebruikt mag worden. Hoewel gehandicaptenvoertuigen bedoeld zijn voor personen met een handicap, is het dus toegestaan om ook zonder handicap een gehandicaptenvoertuig te besturen.

Verzekering

Het gehandicaptenvoertuig kwalificeert volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, als motorrijtuig en moet zodoende verzekerd worden. Er zijn geen bezwaren tegen het verzekeren van een Canta als de verzekeringnemer en/of de gewoonlijk bestuurder geen rijbewijs heeft. Ook speelt een eventuele handicap van de bestuurder geen rol bij het verzekeren van het voertuig. Let op, verzekeringsmaatschappijen bepalen de verschuldigde premie op basis van diverse factoren. Als u een verzekering wilt afsluiten voor een Canta zonder lichamelijke beperking dan is de premie vaak (fors) hoger ten opzichte van de premie voor personen met een lichamelijke beperking.

Conclusie

Uw zoon mag zonder rijbewijs rijden in een Canta en moet het motorrijtuig verzekeren. Er bestaat geen wettelijke regeling die het gebruik van een gehandicaptenvoertuig door personen zonder handicap verbiedt.

Voor nader informatie over het gebruik van het gehandicaptenvoertuig, verwijs ik u naar de website van de Rijksoverheid.