Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete uit Italië

Vraag gesteld door C. Jacoba-Josso op 4 februari 2021

Mijn vrouw heeft een leaseauto. Nu heeft mijn vrouw een boete ontvangen vanuit Italië, maar we zijn niet in Italië geweest. Dit zou een snelheidsovertreding zijn, gebeurd op 4 oktober 2020. Sinds begin Corona vanaf maart 2020 zijn we sowieso niet in het buitenland geweest. Hoe pakken we dit aan?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een boete ontvangen uit Italië voor een snelheidsovertreding. Naast een geldboete is u een formulier toegestuurd waarop moet worden aangegeven wie de bestuurders was van het voertuig toen de overtreding werd geconstateerd. U was op het moment van de overtreding niet in Italië. U wilt graag weten wat u nu het beste kunt doen.

Bezwaar
Het is alleen zinvol om bezwaar tegen een Italiaanse boete aan te tekenen als u een goede reden voor dit bezwaar heeft. Als u de overtreding niet hebt kunnen begaan, omdat u en het voertuig niet ter plaatste zijn geweest toen de overtreding werd geconstateerd, dan is dat een goede bezwaar grond. Uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de overtreding dient u het bezwaar in het Italiaans in te dienen. Het bezwaar moet aangetekend en met ontvangst bevestiging worden gestuurd aan de Prefect of aan het gemeentelijke politiekorps.

Inhoud bezwaar
Het is van belang dat u aantoont dat u en het voertuig niet ter plaatse waren toen de overtreding geconstateerd werd. Het is raadzaam om in ieder geval een kopie van het kentekenbewijs en een foto van de auto te overleggen, zodat de Italiaanse autoriteiten dit kunnen vergelijken met het voertuig waarmee de overtreding is waargenomen.

Daarnaast kunt u getuigenverklaringen en/of ander bewijsmateriaal toesturen waaruit blijkt dat het voertuig niet ter plaatse was. Graag verwijs ik u naar onze website voor een modelbezwaarschrift in het Italiaans, wat u vervolgens kunt aanpassen. Het bezwaar moet in de Italiaanse taal zijn opgesteld. Ik raad u aan om het bezwaar via google translate te vertalen en zowel in het Engels als het Italiaanse op te sturen aan de autoriteiten.

Vraag om bewijs
Ik raad u aan om daarnaast de Italiaanse autoriteiten te vragen om het onderliggende bewijsmateriaal aan u ter beschikking te stellen. Mocht u bezwaar afgewezen worden dan kunt u een eventueel beroep beter voorbereiden als u de bewijsmiddelen van de Italiaanse autoriteiten kent.

Verklaring feitelijk bestuurder
Als bijkomende straf zijn drie strafpunten opgelegd aan de bestuurder van het voertuig. Om deze straf ten uitvoer te kunnen leggen moet de kentekenhouder en/of de feitelijk bestuurder een verklaring afgeven. U moet dit formulier ondanks dat u de overtreding betwist wel invullen en opsturen. Het niet voldoen aan de informatieplicht is een zelfstandig strafbaar feit, waarvoor een boete van € 291,- kan worden opgelegd. Het formulier kan o.a. per e-mail worden ingestuurd. Ik raad u aan daarvan gebruik te maken, zodat de termijn voor tijdige inzending gehaald wordt. Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard dan zullen ook de strafpunten niet opgelegd worden.

Conclusie
U heeft een boete gekregen voor een snelheidsovertreding in Italië, terwijl u en voertuig ten tijde van de overtreding niet in Italië waren. Ik raad u aan om bezwaar te maken tegen de geldboete. Het is van belang dat u in ieder geval ook de verklaring omtrent de feitelijk bestuurder tijdig invult en instuurt. Het niet voldoen aan de informatieplicht is een zelfstandig strafbaar feit.

Voor meer informatie over verkeersboetes uit Italië, verwijs ik u graag naar onze website.